Konkurs plastyczny "Malowane poezją"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2015

Logo konkursu malowane poezjąPatronat honorowy loga

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie
Urząd Gminy Aleksandrów

Współorganizatorzy:

Biblioteki i Szkoły z terenu Polski

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Polski

Cele konkursu:

stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru poezji poprzez pracę plastyczną, popularyzacja poezji polskiej, promowanie czytelnictwa, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na literaturę oraz sztukę.

Zadanie konkursowe:

Poezja otwiera przed nami świat doznań i wzruszeń.
Czytajmy, więc!
Zapraszamy Was do czytania, ale również do wyrażania swoich odczuć poprzez pracę plastyczną.

Należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem z literatury polskiej. (może to być obraz realistyczny, symboliczny, pokazanie nastroju wiersza itp.).

Temat konkursu plastycznego: „Malowane poezją”

Technika wykonania pracy: dowolna

Format pracy: A4 lub A3 (Nie należy oprawiać prac w passe- partout)

Założenia organizacyjne:

Odwrót pracy i wiersz (przytwierdzony do odwrotu pracy), powinny być opatrzone godłem. Należy także dołączyć (najlepiej przypiąć spinaczem) do pracy zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem z następującymi informacjami wg. wzoru:

imię i nazwisko autora,
klasa,
nazwa szkoły,
adres instytucji,
e-mail,
telefon kontaktowy,
imię i nazwisko opiekuna,
tytuł wiersza oraz imię i nazwisko autora wiersza.

Pracę plastyczną z dołączonym tekstem wiersza (tytuł oraz imię  i nazwisko autora) i kopertą należy składać lub nadsyłać w terminie od 01 X 2015 r. do 22 XII 2015 r.


Prace należy nadsyłać na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Aleksandrów Trzeci 554
23-408 Aleksandrów

Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).

Osoby zgłaszające się do konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).  

Jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wpłynęły na konkurs.

Podsumowanie konkursu i nagrody:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.sponsorzypartnerzy

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa klasy I-III szkoły podstawowej,
II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej,
III grupa: klasy I-III gimnazjum.

W ocenie prac pod uwagę będą brane:

zgodność z tematem konkursu,
właściwa interpretacja wiersza,
ciekawe poszukiwania literackie,
estetyka i oryginalny pomysł wykonania pracy.

Nagrody nie będą wysyłane pocztą (tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorami).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i ich późniejszego wykorzystania.  

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

Impreza finałowa odbędzie się 11 maja 2016 r. (termin może ulec zmianie)

O wynikach oceny konkursowej i terminie imprezy finałowej organizatorzy powiadomią wszystkich zainteresowanych w terminie do 31 marca 2016 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie: www.ealeksandrow.pl                                                                                    

Sekretariat:

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
23-408 Aleksandrów
tel. (84) 687 50 03
e-mail: gbpaleksandrow@wp.pl

kontakt: Justyna Bździuch

fanpage biblioteki: www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Aleksandrowie

 

                                                                                                                                                            

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-24
Data publikacji:2015-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7234