Komunikat w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2019

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych:

 

a)        w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

 

- od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Wspomnianą na wstępie ustawą zastąpiono – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r..Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

 

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

 

b)       w zakresie podatku od środków transportowych:

 

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

 

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

 -  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz.1104),

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. z 2019r poz. 1105),

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126),

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

 

 

 

WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1 lipca 2019 r. z załącznikami

 

Osoby fizyczne:

IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

 

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja na podatek rolny obowiązująca od 1 lipca 2019 r. z załącznikami

 

Osoby fizyczne:

IR-1  Informacja o gruntach

ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

 

Osoby prawne:

 DR-1  Deklaracja na podatek rolny

 ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja na podatek leśny obowiązująca od 1 lipca 2019 r. z załącznikami

 

Osoby  fizyczne:

IL-1  Informacja o lasach

ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

 

Osoby  prawne:

DL-1  Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. z załącznikami

 

DT-1  Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A  Załącznik do deklaracji DT-1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-05
Data publikacji:2019-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:402