Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

4 maja 2016

pszczołaPszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.
Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

W trakcie oblotu pszczół nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.

  1. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  2. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
  3. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
  4. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547  z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Czytaj więcej o: Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddział w Lublinie

26 kwietnia 2016

logo Agencji Rynku Rolnego

INFORMACJA

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są gatunki roślin:

  • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
  • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
  • ziemniak,
  • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach zniszczonych w wyniku działania niskich temperatur również mogą ubiegać się o dopłaty. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za materiał siewny jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną bądź złożyć osobiście w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00 oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pi w zakładce Materiał siewny.

Czytaj więcej o: Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddział w Lublinie
Powiększ zdjęcie

Agnieszka Frączek w Aleksandrowie 18.04.2016 r.

19 kwietnia 2016

Pisarka Agnieszka Frączek spotkała się 18 kwietnia 2016 roku z Dyskusyjnym Klubem Książki „Okładka” i najmłodszymi czytelnikami w Aleksandrowie. Jest ona doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jej utwory w zabawny i ciekawy sposób uczą dzieci kultury słowa oraz jak unikać błędów językowych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia duży Dong, przyznawanego przez Polska Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Lubi także zwierzęta, które często są bohaterami jej utworów.

Czytaj więcej o: Agnieszka Frączek w Aleksandrowie 18.04.2016 r.

Komunikat dot. oszustw związanych z Programem 500+

15 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informuję, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i mozna go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Czytaj więcej o: Komunikat dot. oszustw związanych z Programem 500+

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016

12 kwietnia 2016

logo azbest

Informujemy, iż w dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok Nr 10 lub pod numerem telefonu 846875002 w. 43 oraz na stronie: www.azbest.lubelskie.pl

Czytaj więcej o: Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016
Powiększ zdjęcie

Akcja „Czytam w podróży… Herberta” w Aleksandrowie 06.04.2016 roku

8 kwietnia 2016

6 kwietnia 2016 roku odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży...Herberta". Organizatorzy kampanii to Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Klub Herbertowskich Szkół. Partnerzy akcji „Czytam w podróży”, realizowanej w ramach kampanii społecznej „Pan Cogito”, to Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza, partner strategiczny to Alior Bank. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie wspólnie z  Dyskusyjnym Klubem Książki „Okładka” zorganizowała akcję w Aleksandrowie. Klubowiczki rozdawały zakładki czytelnikom w bibliotece, uczniom w aleksandrowskim gimnazjum  oraz podróżującym przy autobusie szkolnym i na przystanku obok gimnazjum. W czytelni uczniowie gimnazjum słuchali wierszy Zbigniewa Herbarta. Wzięli także udział w kalamburach podczas, których młodzież odgadywała tytuły wierszy poety.
Działanie to popularyzowało twórczość Herberta ale równie promowało czytelnictwo w ogóle.  Każda podróż to dobra okazja do czytania.

Czytaj więcej o: Akcja „Czytam w podróży… Herberta” w Aleksandrowie 06.04.2016 roku