Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2 listopada 2021

OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 03.11.2021 r.
do dnia 23.11.2021 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Powyższy wykaz został zamieszczony na stronach internetowych urzędu: www.ealeksandrow.pl,  www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl w zakładce „ogłoszenia”.

 

 

Aleksandrów, dnia 02 listopada 2021 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Powiększ zdjęcie

Aleksandrowianki na Wojewódzkim Dniu Seniora w Lublinie

29 października 2021

27.10.2021 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala „Wojewódzki Dzień Seniora 2021”. Organizatorem uroczystości był Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. W Gali wzięły udział Aleksandrowskie Seniorki. Przedstawicielki Kół Gospodyń przygotowały dla gości tradycyjny poczęstunek.

Czytaj więcej o: Aleksandrowianki na Wojewódzkim Dniu Seniora w Lublinie
Powiększ zdjęcie

II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

29 października 2021

Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie wzięła udział  w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie –bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Pomysłodawcą akcji jest  Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.  a wydarzenie to odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom

Czytaj więcej o: II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”
Powiększ zdjęcie

Aleksandrów – Gmina na medal

28 października 2021

Gmina Aleksandrów zajęła wysokie drugie miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, który jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. We wtorek, 26.10.2021r. Wójt Gminy Józef Henryk Biały odebrał zaszczytną nagrodę.

Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj wystąpić przed wami, podziękować Kapitule za wspaniałe podsumowanie mojej pracy, bo w Gminie Aleksandrów pracuję od 30 lat, utworzyłem tę gminę i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jestem wójtem – mówił Wójt, odbierając nagrodę.

Tak wysokie miejsce naszej Gminy w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to ogromne wyróżnienie i skuteczna motywacja do dalszego rozwijania gminy w kolejnych latach.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" Od 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój, obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

 Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii "trwałość społeczna" (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Oceniano zarówno "twarde" dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) punktowane były kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) oceniano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

 

Źródło: www.rankingsamorzadow.rp.pl

Czytaj więcej o: Aleksandrów – Gmina na medal
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Czytelnicza przygoda z projektem „Mała książka - wielki człowiek” w Aleksandrowie

25 października 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie bierze udział projekcie „Mała książka - wielki człowiek”. Partnerem aleksandrowskiej biblioteki w realizacji tego działania jest Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie.  Jest on adresowany do dzieci urodzonych w latach 2015- 2018 i ma na celu zachęcenie rodziców do codziennego czytania z dzieckiem. Zapraszamy przedszkolaków z rodzicami po prezenty - Wyprawki Czytelnicze z projektu "Mała książka- wielki człowiek", które przekazał nam Instytut Książki. To będzie świetny początek czytelniczej przygody. Zapraszamy dzieci i rodziców z rocznika 2018 oraz z pozostałych, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie.

Czytaj więcej o: Czytelnicza przygoda z projektem „Mała książka - wielki człowiek” w Aleksandrowie