Aleksandrów – Gmina na medal

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2021

Gmina Aleksandrów zajęła wysokie drugie miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, który jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. We wtorek, 26.10.2021r. Wójt Gminy Józef Henryk Biały odebrał zaszczytną nagrodę.

Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj wystąpić przed wami, podziękować Kapitule za wspaniałe podsumowanie mojej pracy, bo w Gminie Aleksandrów pracuję od 30 lat, utworzyłem tę gminę i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jestem wójtem – mówił Wójt, odbierając nagrodę.

Tak wysokie miejsce naszej Gminy w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to ogromne wyróżnienie i skuteczna motywacja do dalszego rozwijania gminy w kolejnych latach.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" Od 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój, obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

 Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii "trwałość społeczna" (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Oceniano zarówno "twarde" dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) punktowane były kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) oceniano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

 

Źródło: www.rankingsamorzadow.rp.pl

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAYAAADo08FDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAP+6SURBVHhe7P0HeyQ7kqYLIihCUDMzT3V199ztuXfmufs371/cndm9M93PVvdUtTh1UlFrsd/7GSzcwxkRDIpMJk/SSATgkAaDMoM54L13u+9vyxy4vb0JW6a3tCzHkvx6pSdbv2VJ7qXb5bK63C+DlVEZLK+VzdF2ebf1ruxu7JTR8rCs9lYVZ6ks9ZZLr7fk/CLHKPr2Nty3t9fVvlVc5d5TmTK3vduysrxclpaXysXFRTk7OynHp0fl5OywXF2flbJ0XUYbo7KxvV4Ga4NSVpRouVeubq7KxdVFuendlKOTw7K3/7V8+fqlHB0elvPzK+Wt+hTVR+bmRvVQGeDXU6FgtLq0VNZX+qUv/0F/tfRXV8tgMCjDQb+srq6UlSUoELjbrXTLSrMks6LysaMe0EolURfTk/oRFn7EAW5vbsb53dxcl+vrK9nhvlFdoMuNDHncpFGaTOuwyGomOH/TG3eUT3kAzix/GlDbXqsAsgk/2cpoWf1jeWml0gBaUveIT3gbss5A0ycCss9Rn5vrWj/X+y5emX8bstzEafxc4yYu2TZAhj0XTMPV7VOWZaJc+l3R2Oj1RLMVjZEluUW/pWWMntXf6Sdt3E035cOzy1D/wHacGo57bLtPT/oBXZo3QDh54xaOGhc8q5jwx9Lvtfrk1fVlubw6L5eXF+Xi8tzPVxpvhIETz9dXV+rHl+VWZon+rYyWwcU5qX31p9jlSsUoVtFoLedyn6sPXWh8/rf/+T/L8dm5aXF1de15YH19TXPAqcfgktryWmOD8MtLlUH96hjDNPVkPIoWOF2ZrGO0i8Nr3HgOuI2KCxo63KoMfKM98WOM5jhs0nbB7VTdk0Ca2emoj0ts4TUVnPk9ebUgo0/H6ceF6MP0+6D5w4H0tP9idJoHOZ5eA8zGlXmBvv9t6tIul/E6DZ5KR9agRcFzxAzoad75EYH1/SHQnsPmwTxaJCya148G99XtMW2d/TTX3Dbgd30NDxvutNvuaTCt76df1waaemE3/tNg2jrf5cXuAngGrjeqj9c5mxubJrxlPAAxgPKfYETv4tnGi5CsU7uek3QRt9SpCqupeXdkEvFQN+KtepJDlsSz95YlB4ifuhV/ZZ6rojZenyu+IXMEwE8nD049Y5WPOFrl5RSf4TjixcXPwJfLoYRBF+KECcxIC0Tdark1RJXzUwDueJ7OlylFneD4zZweAoFfLeUxGQiChomn6tHqz7P69lNhWn+YNp4m+8pdILxL21njYF5e8+rZ5f0yf/KbNRd11612vCZ94N3GK+oTz7NwynB+m5RRxop4a3JdUtJV8dQrGlzLKsdxFU6eKcuuSu7FBhgLV5JLU64iLT1ao1D5SuzWD7IwZcRzI/vi5zwJs6yo9H4mHs/gEPXiGYh8mro6DmUrEfQGzwxrQ5sm4Y44uDHICleXyNQKYQ9D8gP5XitPYVRGw1HZ3NwqG+ubZbS2Ztk/4fz8XHKN5BxkG8kkt8jnGl/MleSN3BPumBcw0AzATRjAvErd2N/wn56RnZB5iQ9+lMWeBzZyFuWRvt/vl+FwaPP+/fvyd3/827K1tSWcN7xHQTh0ybxId3l1qbwks1F3+V0K/ysZ/M7PL1xe4slk6/TCCZxFcDpG9MlKb9NVz/SNS9EDmezw6LDs7++XU7mBNdFuY329rI3WRNOhcTN+KyvuVyuSdS0PVsN4sJ35t+BadcEPWevmOvZC7K/na6W5kn2mul2qDoTxjPtE9DsSPkenZ+Xw5Lgcn56Wk/OzcgptRRPiXKjNLlVP8ulJFu9pDVmSLM5e17XKov9QHPleg0N1GwMhG5jIqQD6qN0yK7Vfu56ysy9Dx5Q3Hw+UOi65modAps88Au76vD5Iakzlf0T/adD2p30mnmek+b1C9s1xrVV/+gR0gZPoafz2NMcsaUwvjYZleX1DZr30NG8ONG8uD/pwTOWWBWZZuWidONccsTpY9fzjMSCDPEi+3kuSP/PW0dFRGQz7npsY7/idnZyXQX9ULjRPgdVqf1jOTy88rpgX8GOaYi7b2NgoJxrj7BVRjXON9eFw4PkaYP/mTPnEHMKYZH0blFOVAU5nZ2eao4Ye4/CD2zs75eT4uKysaj7QH/MoOJHfleZkarBEHclb+A5U92PFZ5+KufH09ERz86ZwOimrK8tKu1qOT46M36roSBz2d8mPteZMuA9HI5fN3DscDcrJyannzwuVx5xOHc8Vb5l2EM7M78yr8KQrmlc9N8p/2ftiVw4jf/yZP0kDrrEeycjNfjPrMusN6aAr6wH50TYrKgtgXl1epX1Y45grlJeq77zxEDCPO2/V60bl9jWnKkPvfrKyXys/BagOx+VW87AWDBnVh3KU/5LyVmVLT8/Lygv+hLmTdRbGBfzvg/b60XZ3YZG83uANvgW8dN/L8fqzwusd+bTb09vuCQpgGUQl2csSJld6/dJfEoO/IsGpKoB3NnbKmp77VgBL4KwK4Fh8It+AKmTUSrGgMmEzNjw+xCQgLP6oCmBZNqQzky/TVQCHUBP1A/LZ6fQcE4HCtPhhdxXAKNFysFohLEGcZy/iSpNhLMTzwDjUuESl/MTJeNgdz10A4zcF8MOgjXP0bPob5cIKqWzRCwUwwmYqgFEGhyK4bna0ca8G8BhR9lkG/lEn9b1quz+rvvRFIP2BLt0DooTIUrjOUABT8JUY4bOLUzHTp4oPs8jGQksBLMaPfnuteLcycowVwPDLNIN68YQC+FL5ih0sZ8L3Uvj9t3/8JwvrlAvDCTaMP5hpGOkV0YgNFAQJmFXTy7ED04Soq+quX/oUAk7UKaD7DExu6JEy6DBNAUx9bbqZtMDtVd2TQJrZ6ZSp0lHwnDiAM78nrxZk9Ok4/bgQ/Rd6t9eQhwDp6eOL0Wke5Fh6DTAb15gngi7PD+1yZymA2/AYmjIPPhbaa9FrhuQBHgL31f0xef4ocF/dHqoAzn6Z80a7n6bf71UBbLfX9YZPnzDdATjBiDZ4Jg2ozwQv4t/wT2hwjzK6c0fyU28K4Psh8KulPCYDQdAw8VQ9Wv15Vt9+Kkz2h3B3y+K5HW8aZPh0+j4NZvEhWRbjrY1fe17qDpuJsNrfx/m0w+TO51m0H9e5mgTKmKUAJgzDmLdb/m0FsDeq1e9TLkHW8/6+KkLPtpyu59iwjbLChDuVYKkAjnJR7M5WAPOMDTiO5fTofzmes64JDhu3C3GrU0AYsgQKTzbOsVkLKHNFstfGxmbZXN/0JvugP3T9szyUjZcX50qDAvmi3HgTnI1uyegybcUvzyrN6TIO8wt5JG7kSzsrRk3fKH/Z62DDP5XA+Cmh6w9uKFZRGLx/9658eP++bApvFMLsTaz2+86fzX42711P5Xs5RQF8JZxRnGBME/B06kiP29O5cEXh4GfXT0b44kbhe3p6LHnwzPhSDxQmiScK4IFwQmbrr7J/guzGnlC0uduZApV5uqFbAm5oS5l+2VYIsTcCoJBIBfC55MwL1+mqnKsuJ5JNeYH48OysHByj/D2xkvhMbXih/K5UVwxKYGp9o36AAviWvarlFZUTa4fLr+h0FcC0X66RjKcgFXVaiv5d+1b03dhfctw6rh8PlBnl1lLDuTBk+swj4K7P6wMoMYu+3bkioe3fnbNnpfm9QtJuXGvVnz7hvi5fFMAaxKU3QAk8Kj2N79vBwEaTT7lR/GutCWLNmLQ11jQmNc6WV5atQAXyBR6/PKM/5iIUtadWgKLMvDHPxxyM4nc4XPOLKmC1Kh7vTOMam3jsOwIXF1dlHeWo5iCPN5XH3LmueZL5l3WHfV6UonnoArMsvvH8PBS7zIFraxvm5cFpXfMXCl32fkUYz5+MYyYG5qoVlcGczKgBF+Y4lMjUhbUbBfD6xrqVyOCzurpsJTf4RR7sbbFXduV5m/irwo05DKVtKIxPXD51wW9rc9NlkAdzz6X8UdRSb9Zq5nTaDGCfDvzIv7s/letQAnM2axt5eX4XzaAJ9GJdgfaUt+xw5aV5uKe8PT5Ukdzhol15ov26CuCe8r0U7jda2y7YOzxH+XtWbmWWNC8vK/6S1o+eykQBvKK8VULkS3qRbZHx2F0/ZsHPNrbf4MeBl+57ybf8rPB6Rz7t9vS2e6QCWA/yFotrQXIZBdbtiiZpMfW9Qdlc2yo76ztld3O3bA03y2hlVJb9phXKroYBBmJijgzHQpGeWdj8zBqpPxQ9MB8/sgKYhdeMvsoGf6rJM/lRY+K4NqozjEOkizwCZGtx9MaS3KkAxka55hgKhx5dBTDgZ5cxG1yWaY67wQnAGbjEcxfA9LkUwPMgmRTqZmHPbtGl4g1AN2De5kjiNH6ucRIX035K+ofAfenajEcwR/Q32cKLfidOWnk0CmBsBM9gTgP3sfJWeLc3jEybFq2iTwU+0f+iftQ33BHexjnr3wBh6gXOVrjOOQHMydtQ+MoWk3ku4Z9+SV8FHxhV3gxnowQFcI+NVGWUL4XSDDeq0I1QEGtaYO19Clg4nQnHU+VxJIaWt7eZe2CMzZyPRuXgYF80AnfeyLwwY80b8hZc1Fdg3sdzlysT9eA3XiqI5wa6z2QTtQ2IcLweqwA2GJcu4DcnnerRHrczwejfk1cLMvpkrX98iP4LvaN9Hw7RltEvngbtsfSjw2xcY54Iunwb6JY9TxH8GJq258WHQs6Zrw3a6+Eb3IV57frY07/tOaPdT9M/FcDJtwAZNmu+mdbf069rA029sBv/aXB3fZffnLEXAJ6B68IK4HsgVl7FrHlRH0y7jdp1BBrclUZB3fZk7YWHelMA3w+BXy3lMRkIgoaJp+rR6s+z+vZTodsnpgFlz4vXDptO36fBLD4ky8rx1sYj+3J33ZoYD+N0NZ+JejR8/DzaOx52PBosnykJuXJCcbDatxIOf40gjwHGPLikAph8GoWm+pJwcnyMMtcoVHzyZkyHAhj0KDfjpDvzjfShBM6TksTJcAB+nrLxcxhpcsMZ0HhOfKZBtA1xo79ikKkhGbJEKHI5GdZTPftlfX2j7O6+K1sbW96ET2A+94a4ZBrL45I1cJMRc0rky4k14pFf4AVgYxoFJvNotBnVwAVt2fBHNkFBgsI2Fb8ogXmmzmzGc8rXOG5t+ZTZhnBeX1svwwEnf1clC8WpMPKiLNqS9Lh9Alj5o3AYG+Flf9HhAnpQLwH+rqPaCBwxbPbzYjJ5ngs36HcmPJH92JehjoRDu+FoaOUvuLFvggIYpS8nyaz8VVvSvqkAho7Z/tlWCeAUNIaW0Jymj2cUv8xunOA9Vz1OL859uhcbhe8B5uTUcuTp+UW5hMbUTelFFSumrISiLeh36ou8mK3Kio7LKqPiIVxx8pRr4m1tvxoj5FvhD7D3EH079kPwf1MAfx/wvFHdbRjPG4K2uw3T5utZcX+vkH1zXGvVnz4BbW4J0/i9XVGf1rhGAby8vlmWRmu8nW+/WxSkxFH8nuJhM8ehOGTMtudrjWb9Ma6vy2ht5Jf7eZEl1xvmPOZCTuWi6GQMWhl6htKTk7jXVsIyxlAA+wTwyZnHGnB2embFKgpj1UwmTvl6f02G+ZKxauWpcD47rWVpPmSuX9P8dXBw6HUQQAFM+bEOXCo3xrX4T+GbilLyp0zmKdzM0yiRycMKXZTBKtPKY80PzGnkO1obllPNVdTfc7dohZu9r5Hom2sECuAL1Yd9L9IyP1pRK9tKXNl0WerDHE6Z0NPrkGzmXspmLk46Mf9G2jjtS76sV9SHF6agk+fcaxTA8hMeTIP0i5wPmVsZK56jPUlrflW92ENXZsEnyA8F8JXm5/OTo3Itd0+0vzk58QlgK4CvlI/maBElFMBUxh0QXo/ueP94BIeEtrsLP9vYfoMfB1667+W4/Vnh9Y582u3pbfcgBXBlz/WrBUPeXvjkRgGM8tcK4KV+Ga6sla317bK9tl3ebe6W9dW1strri6lYkWkJb4KYmNPE4gGrAbMMUx5Xa+Cv8sREXLBonJ+JSTgsR6cHWoS0qP+gCmALwzAZrhNx+I2FEXf46UcLoh+ghcJikQ7hzIswiz5+WhADNy3CYpYYvF5oSU82uMlnDrhmlGN3LR8/Ac6oeTx3AYyfUwHcVpZNW6xddzOBETf923majsmspn8tN3EaP2d4xWVa2vtgXrz783BvUTspnmiEu1EAh/KX65/zFHDSEIEaML4iQZs+ysw2htKjTmEat/q06tz2B3CHHfkH4Cc8XQQK4LCzqaql59hQuLrhbfJL91EUsGL3KpMaGxrx5vq5N0zFiVpAVg1j7KgoFMDX2Hq+UO685hBXQC9bAXwiBpA3tinXb6mLUQS4avqGMlEwK28USmxsJH3wz/oD1Mf1HPe5qGcD3eeApo9GOMpfvPD1eJNfjkMglMtzoMabBPym+VdQI7TH7Uww+vfk1YKMfrfWPzZEm0Lze2g9E2pb3kfPBSD712uA2bjGHBF0+TYwq+xpiuDH0JRx/1jI+fAloc2Iz8OnHW8RuK+Pv3T/fY4xOAvadZtH00WUwcljdeNmGVmP36sCOHDPOfeu+z5ITJMG1Cdxm1ZHoItntw1Ze+GhUPCi/EUJjNL3TQF8FwK/WspjMhAEDRNP1SOJKpjVt58Duv1iUZiWbjp9nwYxDu7CuH/XftzFh37RXbfafbxJ1+CceWCn+z7au5zqxs5yVyVrcPoXuRaZDSUs0r2vNGaz1soq5NjYoKaeVg5XmSw2r1FsKV+FceuVFbqkUzhugDIsxitOxA/5GCUgNiPCsmP1j/BGbuM56wA+gVc8x3htIGmVbdLQTiPTczJX+oatSK6nN/FV3nA4Klz5vDZCmTp0KsKRQUnLRjoyDfGpS7vsoA90ibkgykdOj7bxVZjKC3821YGMQ/4+key8kWlCAYzshDvbAkUASt8PHz6U9+/el83N5sSv6Vpp1x2Xnr8171lhoXyR09hbYK1C6WC5irpRpsOuHRc6WWFNHv5T31Gbiaj2Bz+UJignuP4ZxTdtORqNfPUzJ+fW5UZxgQKC61rpC+RB27s9ZbJPgGP6eS5Wuan4thtchBNtwTRuN/4q80rPnP49PT8rR6envuYZc3h6LHNWDlH+QlvkUmhBehUkyugP3YTycuHqV8Lt1vTkxFvKwMQVgIswNH7VD3Eem+S8WAFkneIEcG0bjYfo35Pjud1eD4PEADDy4VwYMn3kkTkBbfdrAvNnQr5NjTaNcSe03W2YNl/Pivt7hbYC2PSTjYE2nvUYI4zlwaD0NFeubGyWVZkVjfnV9bWyIj9epuAk8KXG1iX8Em2gscCcAzA3O28tRnlzXF6f3B8OYj9J44z5jVPBhKFMZd5CQXlycmIbpWuuVcxl3DbAFdCcDmaNwi8UuswlsWYxdzEPoUDlhSL2mfEj7PTs3C+tJA+/oXn2+Eg49eNWBfJjjiPcnw9QualEZu7s9weeF4m/shyncskDmzmQF2NQ8lL37FWep1X/kcKoI3XNuY49Z5TiXAFNXYnHSz+pxCYO6wT1YP5mrmEtyVGM0jxOAGtd8VoWcyoQLyVde64izcrKkvFEoe21SvVBkX3ufEPZTHko8sGF9crcrrLzOqEi22MFHuBWZawq7ZLClUNZln2tMjgQcq18RdDSw1Af9Y3xCWCVzZ4hCmCv/+6AKk3Zt8uYBe15dd4cu0heb/AG3wJeuu95Tv6J4fWOfNrt6W3X293ZnZtLTpz+NVPAooXQJsPiJxMngLWQllX5SZBaHYnx3/Qp4Heb78p6f6OMVsUU9HjTGMa4MheiPvk3gyCFqPCLaAgCLFi340X6nGt9Tg98Cvji8kSMxk0ZrQ/KxrbK2RhZAcyCpOVlQgG8f7BnBfDhwYHy4W0olYESWAalXDAklSlRyYsogOEViW1BVm6YABZRnsOPfKFR1NHP1M9P1YbREI4sxiy6+FHnq5YCONzBkCCyKHa4FZ6bkwxm6j0PXLPapkQNXrd5jprHcxfA/LkUwLkRZ/wrPo3d1AcmCGjHy3xt3Aa4g9YT4RWn8XOGV1wyHZBh82BanKl+nbo2AHVT8VttjRqUwMvj079cR6NxBFNacW8UwKqj7Gxv00T0SbrIUesU5TttfTZ9hFe4I3wybpQBjpjIUraL6iiAFQUm0r0QJq4ylTzDyMPgw5Bis/FxIaH8QgwsDB8CMgpgNoQomtO/N3pAAezTv8perKG/AXwpGpwpX97ahqkGh7/++lv549/8Tflf/+tPZXd3q+zvf1U5vAkab3BW9DxP5HdZAOphhl6Z2HYscOjUW+HQabxRPIYaLqQJItTjTX62axu4Te6kbYBcxu01Bp5npwF5lUzC6jEDXKV78mpBRrf9iiD6LDSPcfBwIL0oeh89F4AcP68FpuMb9AjzNJhHj2lhiyiAs53m5v2EpmQefGl4Dkb8Mf15Hk2/BzzHGJwFi9TtsW0/S2n8pgCeDolp0oD6dHmvdh2BLp7dtmLtDX4qFMCc/kUJvLQSyl+eb8RteNtJxU6sy54wqEO0F/CmAL4PGjyBWf15lv9j4E6f0HM3//Trxp0G0+n7NIhxcBfG/bv24zt1kQmOfhKynzfpJnEmn1l1Tf82jcgPX4fIO91cy8gmNco5lMGhnFIPvkIOFT2JKxzwR85A8Rm3+6gvCSfihiJPccXYs5YjE6dyj3R+Jl/F8QvRNR0m5eN0I6tZQejnsMfhMgBuK9OqkrmrAAbALXGMtiEGfYT40CV4dnyzLGQuZIzBYCQ/5W05N/oVBvkbmYaXWZHHHVpxM1Ft2LCP/YtUYAKBA7IsslL4R5hke+cbStfIX89VfoqTyaLjyrIVEtvb2+Xd+3f+5i9uK3/rKWXyMybkXec5y2TjslibbupeQiiBQ/l7IYNiQLIXuMgPHK2UFr6+JjrXABXgWqo++NEfkLlQTlAPSNFf5drnqvyV4VvKQ9HVihbROZT+smlv2jBQsx/AywfgD86soUlH/HgGd9oFfMETha4VTIqHAhil78HRYTk8qUpgDgsIxzPFO6N+Su0eo/IB6hUm6qYGla1wVYY13vtDqriiRHiFhhbCrT7jINfsU/SPVABH/1Z+dQzkOAWyfR4OLjmc0SPDuTBk+sijndtrgal8mCqR1IDOXfom7dtt0OU1JsJabiD3LwH65+8Rso7U3DT0U9CJ8cNV6VYAa+3QxFluNW+WwbDcDDiAsyr2S7bmVMYSp38ZJ4ytJYUxhsmTOdz+cmvGUdzbsrY+smKTuY05CD/WJ14wQTmKgpP5lG/nchBoVWHw3EuaX5gLCeeFE+YlnjlQwfzGyz1cf49iE6UxfihFmZdQEnOYIJSn9cpozV3M+bi5cWFv76txgiJcQ01+nCi+vtScrvqsrHDAieutr31lNd/x7YsGrEEor8Hp8PCwzilL5fjoSGSKa/CZFzynav5Cyeu0qpfnO+HFlfkou1EKg3fgt+bvGKdSlrmQNODM3jR+PpCkuoEfYbkOAeM1lLZVXLo4a4OVx5rXwQ1/DLRmHYDW0SNo4vjOcOxRqq8oA/pGzp2k0w9N7rWB9Rul761ozMleTgDzfH7MCeBTX/9c1J7L9A3RgW8Ac1KY66LNO4AgqGvBwNkdk9PAOFRou7uwSF5v8AbfAl6673n+/Ynh9Y582u3pbdfb2d5ZKBdHMlMgkumh5yudZbD1p2VUfmIIblGMrpb14WbZ3tgpu+u7vhJ6vb/p7wM7HimUTbvzx0LEAqVJP1+jVEGxQRN+WptC6Lg8K8cnB+XoeL+cXZz4FGJ/tFo2dzasBF7qa9FTXrdKkwrgk7Pj8nXvy4QCWMtgmKoApm4saAbh01YAW+mrhRAFMMpgFtlVC6GxyIUwy1vRCNIp0KqeioNAQP1SoMamrpFWzI+FRuGrBTgXXRgS/GECrGDTohn0MVUUu7qJrziAhZGGpFOBMpWous2TCZpnh9fnLghz4d4UQDbhJ9t1hpmJjQSYApiJbOM2g50CqutZcaduORm1w9PEc8Qlb9MzTS17XNYU/zQOl38I7pFX2A1+06Ab3n5u1w3IvBOyDDPD6m9mkqq79LheTWNCfTBO/3KFl/yEt5mrWgfAdSAf0QdamDZTFMCA48pk3ws/0U35Nc9NeOIoX5vIElsOtXltknH/CsEHwVnl6w83LzFcXJ3HBoaYVDYxYNK9aQLjrmd15vEJYMbGrZW/8pa7UQBzAlhMsZjMnsYbb2zHG5Yr5de//lZ++eWX8pf/9c9WAP/rv/7ZmxkwupRl7FUfBACaxUKEKyMGVEwlYyX6V9SzgXge97XaLwNqXNEorn8OgSb6a7jH6cbpw+4COWWcBnieHt8gGlOqElaPGeDq3JNXCzK67VcE0X9jDDwOSN+09VMgx9JrhcC/bZ4G99GjGz5NAQx047XbaloZuZH4M8JT+vF97fVUeI4x9lhYpG7dtXpRmLbxyJqRPEzyNUDSYBYtpvbn6te1gQZn7MZ/GjTregNdfuUugGeth/jOpk6h3Ih5N+M0cedBYtodx+ZJptQRuI+vYj2Gb88roFH4puI3TwCHAhgaxHw/Xpc9YVAXeOzwC56qrrUyab8pgBMaPIFZ/XmW/7eAbp9JmO0/jb5PgxgP0yHLy77cxgtXe93KsOznTZpJnCfy6NQzn9ttQH742sg7n5FlrQBejZNSPgGsMCvzSCjgxBJ5XbPxLJ76Al6ecPKQcV5Cjxe05XQ+PvGr+RGzqjrwHqb5feWaG97gQXqUgMg5bcXg+NSk8w98+T4xYJkaQ6bQnXwcMgltmgUtNO5kMf5zCiBf6jfoD7yhzYkx5DBeDEeuAi8r64QEm+7IFxcXnEBT/St94V+otyYByRpXgZMApQQ4xJxC3Jg3WRcsOzCvys2NZig3UqGap4CRq6ABbYQCYnt7p+zs7PgEcJ78TaXqBGTessGhPX+7HdV2lEV9kNGwrehVfS9Ubip/SYM/J7/Y/A9law2v+ZLWV0YrDvVDyTAaDnztM0rg+O6vaCsaW9mituZFA9rafvQDpWy3HzJaKq55+TtOslXc9Yyh/a6vOfUrnMFDcbC58vng+KgcHGGOy7nwxpwp3Epi5YPiSoQTtpx4ox5qH/IHCzVkuAOiDyWGDZaOo0e1qOmU8QFSuN+qXXIMZF+2W3V/PpjAtprFITBv59F2/fgw6yU8KpHU6M6PwDS/hKnzdCf+z6gABrJvcFL+Rn2aa56XUBTKLK9vlMHWTlnV/NRf3ywrwzVlwo12GgdaX9zLlA97XLy0oWHjfBk/zCuMc+adtfW1cnR06FOn7B9B31QAM+cxXzKPclUx3xznxX/2m5gLWRfY92HO5FYC75+pHoTzbfc8MZsKYK8jqosV0Sqb+QycOIGMgpW8mPOZf7/ufbVylvyYA7kpgu8S+xNpqksollHA3vqlF5TNKICpP/nw2TJOFns9URngQnzf3iDcqRNzMy/6EMY8mntX1CeV4tQFP665Bl9eXIK2rCWs5bygxdxKWuYc8IW2KMM9hzpP8YIKY671HCg/KsGczj5bWwEMTripA/M2dSc//EKRH+sj7ZgGIE8f3lFZl6ITe+koc5V5XAF9eipb5Sp/VYR7sv0t4GXhoEqWJdnE49QwO6bUxRWtfEb2yXkA/gltdxcWyesN3uBbwEv3vRyvPyu83pFPuz297e5VADNxjiN48RJjIA8IhxJYy7smaC20dqPIEjPQWynDlZEVv++23pXdjfdlfRAKYF8FrbgADDGQg8BZV4Uv0Li1YC0x8SME8JbqeTk5Oyr7B198Cvjq5rwqgDd9Anh12BeTIryrAliIhQJ4/2v5/PlTOTo80oJ2qfxC2FtUARyK37AtxHDSV8nMRGAU30Js6wRwvmUVi7FM5C5bRGTw2SAkopxiMY6NGhTA1DUXbRZnFm7ASjfqR9uwqNovWsnVmAPjcu0OvOXBj58nRaBJAPuuAtgMjdxRR+pMHwilpesrA6SdYNzHJoTi3JzDL+2xAKgwnp2nkG7n3yjZg9Zj04mXfmYmKrg/257Erwvd8HxOgSGhm3c7HUKm+xwsjfyxb27M3qjPaFxAu6V4azFM4J5Mow35JK2gm9o/aaOfcfkZv/0ctvISzu3wdph+baINGnu8SRpRBTB7CM9Bf8bodb0OmjfarQSWoQ+fnhyXs5NDM4DLyoa3+VZUlhXAK2JEhQ+GK6CvZKMAPlM5V2JGr9V+Z5cwsLyFeF3+/Jd/Le/fvSv/+pc/lw/vdsWsH6ocMZhipK0AVt6MOwQGM/Yq331L5ZpWMKVgbyvrl+7qFORYC6g0wa40ImqMOeFOvjVxkx9ltDKsEDk14zUA9924YxAuLnEizRQg4/vyakFGt/2KIPorbdpuo4cA6dtt/3jIsfNaIfBvm6fDPJpMC5ulBF4UyJMN5Z8JnqPvduE5+vK3wOuxsEh92uv1YyDe6I+5pK0ATjrYv+PXhWl4pl/XBhqcsRv/aZD8TRu6PMtdAM/Ata1AyI2imHczThN3HiSmbRpQpzaP1K4jMI+3MiitT/fCR8Hki3fCxAngUAbzgh28PWv3uB1Ylz1hUBd47uqvemG81kYKh4dbdX5TAFcTMKs/z/KfB5P8UNLsfuj2mYRZ/sB0Gj8eYjwEUPd22VlW9uWJMEyHVBme9W/SNTh36za/rhpj2NWQL2UiF7GxzuYy345lgxi+GSVwjHPSxti0YvLiwpvqbI7DbyPrAsjBdKg8AUz+ofDL078yioFSuFH+adxqzGVcbL6NCI9P+akExj9MyAzZb1EyR/mMs+l9BdyzXcJtl+oWSkTclM13abke1Jv1KCyUbySTHOF6xH4AsgwyhZW1qr9lc9HJZfRIQAEyqhf0y37Q2HH61/OpbCs8JM+wsQ5d8wQw8gptTnvwPUxO+nLd8/bOdtnc2HR7WdlR2wYDpE15aa6ueImc+rKXELTAH/wolys8CUPxe0H5ws0KAsUDV3/jV34XvMgrNzbP9AdwRzlA/uRH262tDcvaaFjW19aE65oVJuwFAdCxrfiF7tgAmNMfMi/c0AJcrRDGlj/ztJXAsq9UnVD+qi6aj8/UJocnJz79e6A+6jop7oXCeH1HrVWuRbMl4SlkfAU037CM/KBNnZcrqEg9g1n2rbQB0ZdfDaRMg02M6K8qR3Xz/o+evSckt9vLY2RyLFPPx4GxCOcErosB2NeahMcrgpnKX0DVSWq0x8g06PIYCe003fTt9vu9KoABau2+TB8NL9vWeapPowDuMZ40ljn9e8t4R/k7WhP7NdKYYx7RuFOi+Oa25m7N895rJV+NQ+Zmxgp0ZBxyPfLR0ZFP9KLgZE6wsrd+F5f5inXGSuELrkrm27ZXnhOZX9h7iquiOYHbd/syxq2U1ZzCvGrlsvKONVXrkOoBMMdTV66P3thY9zrH/I4CeH//wN8Czr6ws73jOVSjWXO2eKtaH58O7g/L+dlZrKmizwkK5Y0NnwQG2GMmLV3Pe2h1TkYpzfx+csxp38HYn3qDU/sKaHAJhXasbczL5Ht5oXyxVdcElNHQnbmU+jCfUs+of9QHYI5lfraCVzbguR3FsmhjpbD8wKsvGhNGXvaTyTHpNVEe5EwduQKaa5xvhAcngJfVplfCXUjK77xcq2492SiCe1pTUAxzAjhP/2LgWUx7OWoTjNtiFrTn1Xlz7H35vMEbfCt46b7Xlbt+Nni9I592e3rbPVgBDMmCaLK1kMf1z1r8MLh9vk/C5VLf3wHe3Xpf3slsjnbKcHlNoasy+eZqzUmDIDaBteDVDRd1TS8kt7coQXnTSBO/isfNNbPHvtL5q78DfH5xWlYGyz4BPNpcK/2RhLmVJTEcikt6CacogPcP98unTx/9DeC4AprShUdLATwekCqsL8ZgCwFZiyFXG1lA1SKYCmB/70iMB+xRMPpi+vFH+HU4TEEwOIQDwTxSsAwLpQUfNpFicTa9sbVoYsPwcDWIF1VSEdaxgRzIrsYcMCtX4xLVZHdO8RysXjx3gZa/TwHsP9U9GYykZ3uiy8U462omQnRICP8w+cYbJsH0hK6UqX5kYUvPWd7YqHLzFMDBAE3itghk/MwPyPomtOMkEG52xrZ7jepOp1Yd1MdSATw+Aew+1ODvPGRMD+gF7cQkjWknf8LbZTd1TVs0Es7T44B/uBt68yzmrT43v4xV2TUvv5whRjwUwKH85Tu9V2Lozk6Py+nxEa93VwUwb4KrXmqza9Kp2BuNo0sVdaW8+AbwGXSVUMH3ZXiL21go3UCMPFeg/cs//6ns7myX//7f/t8ay7z1ueoTCuDCmGSjihcx6F8W8jWe/L0SuWNThHGXY4r6qI7yy/GEX7s9CYe60YZyC6Gge9DGbVJNGzI/g4KoR8Jk3Ml0E6A82uN2Jjhz4twTr0JGb+P0GiD6btNWDwfSi6L30XMByHH0WiHwb5unwzyazAt7rCKYPBEQf0/wHH1zWh6PbZtZ8Bx4fitYpD659j0Wfs8K4KwTEC854c55N+I0Zj64xFb9m3oFftPq2caz2065DvNCHdtEofztK4ANfjb++uL7ubKuKohV9LhtePCEQV1CsRBtE3XzWuvcIzzcqnNVAKP0veFmIfh2wittiBMm0pIOCNzDrYLDNVEf3PE8rb2ctk5w/GZOD4HAr5bymAwMDZ7ArP7chUXiZdskLDou2/0lYZrf94Ks653+PWXMUcfuutXGPWnQTjtvvEwDwolho7JcptwoXDmVxEazlYqSM8yTk6gCaamPb/OR2d/bL0fHyM6c+Ixw5DDkXPj/5eWQJcARlJGBV4Uuyq+BZGfyZ2M5y7FsIxu52gpgwuU3VgAr1IozddikhWVsxc/vCxPWpnmbHok/sfhLd7zwgQJ41cpvf/NXcgV4M58QFjKscFB5ALIDL5iencX3bvkMFZvifOIm9idIFbiM5QqVYxo5i5Bl2ahHcQoNfb2y/MIdci48EBv+nPJF+cupXwzf1OWEV+JD3Kxpe+z4RKvGOuGhcM49hNhPAPBHHgp8UALfWoEaitV6KkzprfSVPzbh4Jn4u46mo9pEfYATayh/rQBWv4ob01ZNQ/BETqftaH/ks8EqV6bWNqSdmEOVn5XVclvJnPgLJ+Nsg3KY08iKo7QXqhNXO5+oTfaOjsre4UE5Q7ktfxROKKusAFZ9kLtDAbziWZr8yCfbC4g+Q9vlmnd3LopaKz9+FYTtdpbxWNCz9yXq89i/9tnYA3oOMAbhdKmTeN4H1KDWIjxeCcxV/gKqTlKDdgHS9rhJv9a8mpBhCd3nbtv93hXAOUcD2Uuo8bXo0mOfalXhmkPZq7nmJomNrbK6sVEGG5sae6IV6TXmPFup3TgNzBj2c6Ul49ugPJn3UHZyHT/jD/oz7x0fn9j2Ho5ozjx5fnHmucenXtmf9WfA4vu5zFXMM8RF2crBnTh1Gy/54AY8Lyke+ea6RnyuoiYv5iFexPn8+avmtjXnx1zNN3hPTo49T0Af+lWcAI4rm/ObxayBuFEAky8vALG2kG8qrcHH87XmvrxamjWZORp/3OSRJ4CZr1AAR73UBqIRaxrzbZ7O9elbAeszdTM95Ud+pCdNKKjhkYMOVvbWPKA1cVk3ULajnOaQxZXSOpwyFJ91gjmQejMWxmsfZdGuer4UnmgFRLhyfXFeeqqDTwCrfqpQuVH4kvjpW+ivOD3qoHxRAPdoawis+oFzdJnoid2x2QXwT2i7u3BfPm/wBt8KXrrvdeWunw1e78in3Z7edo9SAGP4tYCk2V/Luo2WM03YMMAw+yu+Bhrl7+7m+7K1tlvW++tlsDRULAQ4LcRKX9cLuZWjpWE8QpkUAgsGBkF2j4WLt50uxCQclq97n8vByX45vzwVY9Gz8ndre6sMN4alJ2EUBbD/bnlD9MwK4C+fP/lbDJwAVqkqQ3WaoQAeiaHYHfbLsJ7otfCqRTCFmBTGCEN45RkGw4u6Fl7iYZMncYBgIKPxUPJSWiiAWZxZQGPR5xnhEubmuvU2V9CkKt8EyYDms6sxBxBSlUl1gw+u5tnh9bkLtHoqgKkTf2SVApL7A2K7bJhr/LsbFkAuxq5vumEKqxuAkYCpCCYIgVVtX/NMpS/PMKi4UyHszQfCcLdw4LmdBmjj9BDIdFkGMK2ud2yVbwWwjB7Ux2k3uR+hADaIZvQX+1X64c644JSQfkC2DwBNbI/Dm3iAshWEH/nzGH0Ol549JsEvGHmYQ5jUUALzpvy1N03OxSyjAFYtnZvLc9U1B8huK4Av5Xeu5xs2PGCIzfSzwbTib6HACMOc0y+Ojw6d/+bmut+0lKcZ1v39fTOppAMHGG8YayoEQ0z/yjfgqSNVMvOq+FQtxhmYYgIqdSFaeAigu5lg0vFsN2kD0r8Nuek3LWwqKL/2uJ0JRpU4i+Wb0Zsavg6IvjxJ54cB6Zm7FqPTPGiPq9cIgX/bPB3m0WQRej1YEbxAH/7R2+k5+iJwXz5PbZvnwvN7wEJ97Yn9or0Z+RoUwLnuzwfwDLyzTlEP5tsMa9xh5oNLbdW/qVfg167fOGyCt2rCFWLDekx6rn++FWdhxe9yowj2N4Eli8Dbe40njfBmzY5FmHrMVgBbuVvdKHa7CuDI6wrGwWmsCFI80A7sSBvQoD/OfQzuQ1X+mA6KXZmGbtqHgHM3/n58BMzDsYFuP5/V758DJvvF/fDQ+PMg+26Mhcl6Tvbn2sc7Y48mbfuM+32123NTO217zNxXH8eRTQrKI0/wRPHJiVJOXMVGcMgaS1SBMVDLYJMZfp7N7qMjmeMjy2VNXUPxi0KWsmKsqhzkXoVx8odbsnx7luQZTgGnncoxNrH7kpt9Qlh+qQQmB27hshK4VtNyuOKGDIf8U2+IMs6BQ0OTxMm1J7oNw5/NeuRzNtfX1zfKaLhmuSuakvIk8wtP4pMb8gwvmp6fnxSuHuXULopgaMN8QJHUF7r4pRnZgYvyUvEoTf2tX8kcKBpS6YuSg012ALmFqz255nl3d9c2V5HG9aLIuSELZr/INrAMItkL+YW5OpXAIUPjH0pdz3vEV1goP0New32OLKR6cMuSZTiF0fY2wjWvgsZQLieyaQvaAbxRAGNQ/PLN36H8oC8AtrSBaUr7yT/3UQymmXATXuCbSmBoa/oIFyuBVS9O7V4q7jn1Ul7CppwrnFO/n/a++BQw3wKmGX3LluIwOzt7uVEC91QubhTf5I8Bv9yj4ZmXgU0z2jHI1tAdE067FTBuF48h3MrL9PG+hGig/DP9LGjG1KJgTMJpKs/Pvwuiuv+aPF4H3KcA9rhTlZIaPHfhzlw8Lc4Uv5hLGviZFMAG0cTcEG2g+ZFxhAJ4dWuzLK+vl97ahvds8FvWPOAxp/h8xosxyHfGeaGfE75uJ2WD7X6oNqE8TtFytfHlJfNirA/Hx6e2c++GPnuitYh1hnmCTwJwswTz6mhtaAUrSmHGHH7c8oAdLw9FPE62ohi1wlR5kg9zLXPelurDwRvmI+bkz5+/+LvAnjs1L6yvj6yU9dqp/Jhj85a6PIGMHEs3Y55nLmf9pK7M5czRvv5ZaZnXM99QAIcSG74UvEIBfGbFMmsIfnxTmHjkR17My6xp51qjmHuYJyEp/RzlLTdccF1/vtDpec19Wenl5zTKgzUP2rDG8gxO5MvhCniEa6Vjfoa2rGnMHODOM/WyUlrxeWHMazj4qfwha6tslLsofq+F+5LSqxArgXtVAcz3gYmzDH7CywrgMb7RX1wxAc/zoD2fzppb78vjDd7gW8JL97/cr/hZ4fWOfs+84XwC9Ha2d+fmwsQZTKJAs6+mYBw2ZuoVxIm+pVsUwDALMvU08LC/VrbWd8q7zQ9lZ+Odr4HeWF1XDAQ93g7Vwlf5pxgIyqyHEBNKPwzK33gLH4GGt6Z4m//KCuDPe5/K0clBOb04EVN/W9Y21srmjoSmLTEiyG6+AvqclOVCaQ8O9srnL5/8JvPFBYKMGA8rgFfMnOSCCC4wBSh+tySjYKPURWBhkcM2gy+GAyB+vzIC+YaZrzxquYljo/jBezaCmq+lrfU1vWWj9PVVc2Is/OyFO8Kc2u3SMKDjjUfnPRtgtZS4uhtcAJwOr89dAPuuApi/eKZvKL/YaohwM0BNeAJ1GOMrwufi3F6kLZgi5FXBL5kU8rSQhVt5Q1vcQWf8wt0u37jJbsdxuEy7zEWBdAlZDpBlAZn/2O04Mt6srAKpaHWjccN3RJYYD+pXPV6MoH+JAUYBTNrItxrlMsbZtKPvVPrp2XH9FJA4AO02SJwzvB2vDWSdbeQ3/GTjhuGmB3L1m//kB8OI0Dy+ApoNDvlxLc3VhZhVtSEngCkJplfI+gTwDbbG2LXa50r5XqrenAC+gqEUXqdi+knltxPl5i1RlMtUBxsFMN8DPjo88FjiOyqfP30Sc98PnIQHtIJhZ46CSQWweduUPKFNKIqDnjHOhKn7e0Mb2o52yTaANjkGx34z7DYwb07znwrKvz1uZ4LRJM5i+Wb0pnavA6KvZhs9Bkj/uLHfhVnj5rVA4J/meWER2ngech+cH/e+vJ6C/Y/Qhg/ti934WYeH5PMj1PtbwiL1S/7ksTBNAZxtMMvuwjQ8069rAw3O2I3/NGiv+UCu+7MhcYx6TCq1kyfnuRotZLmpNA8otVt/6oS/eYEWZF2Tvwba9Sc36sVa7PqJZ7rtrdpw5XNvZaAw8U53FMCBg/FlAZbPXQUwSlzsuuZWoxxkNQpgeHOua8WtB/EX0IbvrhE3DOmAwD3c4B6W8G5XqfIZ09sn8AlXk9NDIUp4IgjPWf04oRt+X/w2ZF9LuG98TvaL7wtZdtavW88Mb+zJsdjl1YF2fdLdpkHDt4cM04bucwK+KHbJJ8vkJUo2pdlIZiPaykX5o9iDzwbgj49Pjsvx0ZH5ZPjnk9OT6IOqa5SHzEHZUQ5+6Y/ilyugGR8oCXGnkhd5GaUvspxla/kRNhTPjoLYyjPJR6kA9kvVytf+MlEayjpejq50l1fgQhgyVfDpQT/hpb6LbMVQYuOfenK6i9NccQKY+PTvyCxlXfJA/kQmv7w6Ex2OfE0pp6GhEWPd417lxBwpt/IgdawHpEV5Gqd9MaQjT4pCiTEajdweOz71G8pf2ogw8ksZjDJChtWM5P0DcAu5hT2CfA7Fr+ZuyTSpyExIOS4VwFb6au7y6S7c8uMULW0Onhiuf3b+Sk/57IGg6OVmNE7z9leXrQBGCULbrkp2oz2RuaPQsNwH1Za0MXVIhRq0Yl5GBruqcqRxk2yGDb7gx1XVV0KCE4ipAOYa6M97e+XTHjfCnfp7v75dysSNdQKjgn0SeIn+rfJZEzDUi/Zq0/Xqkn2Hug+lSNEThKfCAbpGrEH2VDHR76N/Rt1iP0h5KkrSod0ObZjlPx9Ik+koJbFcDNSj/Nfk8TpglgI42wbI8df2A6atr3fidJ4Tuspf4GdQALcB2ng80QYaQ7Y1Z/Oy/i37LZoTrjUH3GiMLWnOX9LcwAsX5ncYc8oUJaIP6GiegtS0CXu+8U1cvtV7Lnff+35ggfIyTsCOxG7deu5hPUHJGqddOVUbawRzLN8gZ/5gXQNf9qK45QEFaOwNxglgwnjppz8YeMwzXxJ2fHLiNYF5j7mB/aQvX+MbwODMnICCmP0m31Tg+erK5aN4RXl7cnJoHHlpiPmY2xy+fvkSdajzr3lrxc/exrzHC1lnpyiA4wQwfiivOfjAfpbzk/+a6gidqA9zB3iuqjzis7ZRf+oHrVhvRqoDeALJb8f+dKyRxKX+7Kem0jfXMu+jyQ+cmCmoqxXU8gNQCJOO+CiiWdeplzzEMl+V85PT0hddL1WHS7lvRHtO/d5a8YsSWGu4DG6UvyiBmVn5/q+vgRZu5A2OzRAMnOfB4+bUN3iD7wf39eFvDV1562eDl6X+U4B2e3rb9Xa2392bSzA5TLjMvpqEIRsnffUMAVEAL4sjRmTjt3erhaWnxXxpUNaH62VnI04Bb462y8Zgo4xWRkoTp4W1HHmCZyCwgcKJQk7/AqH4ZcFFGOCNexZ1loYbK373D7+Ww+P9cnJ+bD9O/m7tbJWNrQ1fCX2jvFAAU8z51YWEtoPy6fNvZU+CwsU5AhL1QBGFMED9WBjBRcyEFcC9OwrgYOpDsAFn+B/cCKljYVbhLIgWBmrcqGO1hW0wAXWRlGFxhpZedGEM2GCSn2mCX20DN3sdtPx6AFMNpUEouW9AU7YyqG6YWlzNs8PrcxfAfJoCOPpFpAeJLqPcneTG+MsOQ90mcbdAK2YAgTTjmY5i9CYVwJW+CGAy7TCek+7RVkqr9MkA4Ze4zIMu/m3IsBQs2uUB2DYOl1G/h4sJ4RNbtKIPMg6WVs0s8/YjtjdllDY3Qp0PDlBmwwG74p80bASfyTZoQ+I6GyJPgGythDfjq1FmE4whf5ASmxcjvLFxwSbJpAL4BuZO/dhv9Kni9A9hrzqKaZQgcCPDt39R/qIE5gTwxarChgO/VYof1wbBCJ8dxbdQzi5O1Tf4NtWZvzH84cM7jWkxluovfIMKBTCnHFDu0o+A46PjsqIxDpOMcHEqRvT4mO+Bc/VPCv5xxY7rpzKDvJXuFZJpxn+aAhhw+vrc9k/IdgLuG7M0QnvczoRx57gnXoWMfl9v+NEgxhb0Dbo/HEi/2Ni/DwKX1wuB/7epw6K0aTYBZ8d/7XR+KDy0byZ9Hpvu9wiL1I31+inQVQCzEWN3qx3SPattpuGZfl0baHDGbvynQZcPmL/2J35dfOMWDWz8khe10UJGvReBbv2zHox/6kc4dtY1+Z6EhgbECR7Ct6aIV7LyV/wTNtc/33AimGcUwOLzg99q4WtbMkBr7WaN5SVT6hUl1Tr6WfHuUQDrx/G8Vo9N4h1ucPdvq98YzFerXlPbJ2nezvXhECU8EYRntx270A2fFz/bvQ2006LjsukT3x+y7MS/W482buluj0fLCtWdMC0N0KZH9pG2nAG03UDig68lc4W7TJmReGSUjWx0I6eSJ/7IuGyco3jjpqy9vb2xAhj+ns1fcp3AzVWifzJ+kc9qHdVnQ6JGPgh/ngconJU+X5q2wlDlsnGMAphny9OSifI0sJXC4IebDWbVLeSQmJcCVL6KjnpaMKn10lwh9ILPiOdBf2DlN5v7nPBa1TPh11fMCwxn6pN9U7aerVi9PvcLpyh/Dw72rSSgflyBTYGWHSzjRFpkD2QNX6MteSVOEYdSABqiEOAbk9vbO2Vnd8enslFKo5y28tcyCPm32ll1wp+8KS9ekA6FL+4sE5u0mLj2OoA1ir+xwldpL2V8uks27ZwKf3D1lcrKS0h4PwPcONE9Es1oLxTAnL7j9K/bVO7cD0HmNrTKj/apeyF2hwFP5Ebqkd8fplyfOgZXhbeVv9ciyYX8T5Xmy/5++fT1q6+CviEvhTNre08Hxb7cbPeQvkf/Uz1QEONPuYGDwuRH+ZcXV5YdvVYovA3jtlAZ3muo49H7CwjE6RYdCMp6AtiUB2Cnf/o9DEiT6cgn8loU1DP81+Tx48Miyl/TG0etVrZPG9rxuzArLOWULiQP8ZphVt2ALj287qgd/Ckzzes3mrvLYMBbRWVJ6wlXQNuMRmLBNK+uig9jnKyEAvjs8tz9zgpgjRHy56ZDjxU9c90ze6hWjqoM9n2Yi/iOb76sz7rBjW+8TMIcFXPNshW7vEzDqVf2BJkH2d8hj+sr8lO8mibqEntsHvPOmzzO44rn0zPPj6yVe1/3/FIOONOxfOPcyZHYv9yf5CWnUFrzLfQLf584rqKm/+1sb1kBnFcrY5gj6KusuQB7ZSiAwY2XfwBoQPnUazgceE+Y/pbfFGb/EwAvFLSszyiCOTxDvagre1qUS/3GfGSdb2KdiLjY4MQcjCI+8WQvmxsgKItnl6H2YR+N+THTAeBOnfw5NhWxxDolGviVMpV/zS18ei5qHyFWetBT+fVws8YoL07/qkG0+otGcmrGNH7QvRnL+FXnDMg6vsEb/KgQ/frl4N695985vCz1nwK029Pbrre7835uLjmJsuiw8AJaVhQAw6zFmyd1Yk72IbJZ1OQ0cE9CXE/CwcqwbIy2rQDe3XxXttd2rQBeXe5rctcU73xgimNh5U2wEOxiUdWKoAIbBTDXTd3q+ezixN8APjjaK0cnh1b2DtcGZWN7o2ztbpfBaHVSAawF7FgL9sdPfy1ftBBfXVIG9aEuYmK8oISb63eXJSS0FcAseDAZFmJh7GV7gVUPcv31jBKMOCiBEZSwWYAJy/goy6knhjoiuFnIw6519sYS4SyOWgjjO0NgWFPWNuE3NrXkVjzvIVX/jNMGB8ufBTUB/NvPbXcXSL+IApi/aZA5j/GXDeNlN/W0f6SNMN6AC7rga4ZJJk/9GgeVne0RyuGG1jALtA1x3FZOS3gwfQnTaAW043Qh0wQOEc/MCf1ZdvqHifJdN5fNCwe0HVe14M+4AS82MxGgUQAHQ0s6+hDgurjYYIR6lS4JtQSCF4J2vcPdThhuNgtg8OiLMH5+ljvqozgMGf1B1ysxhGxyhPL3wgytN44VH2bOV55n/1DdQoCQG2FcYywVwBfKEwUwb5WeKh3feGKzYn1js1yeXXrDgTf/+cYwb+LDiO/sbIv5PHNZO1vbYti/Kh7XkImOxhXmVEwsbSEcGE1sbBwcHPiNS3BnuoFZxu1nVY+UXAcWOQTQx2I/Q76KNO7DHXrepW8DtGPmee8iLMQ8Lu+L5wyJc0+8Chm9XbfXANn3Uph5OJBeFL2PngtA4PJ64VvjP2vDpg0xFvSnsfkQeO20nwfP0TcXgW9Jw3l1+B5tt0gZuTY8FJizvR5rHYZ/S4gNonbdm3mmS495+GVY1wYanLEb/2nQHVPNBso0AL8GR/ClXObZ2ORRvVVX+LIawybm4cm6TYNp9QcbyxGt+o3rLFzb7dPEibmCVRleiRPAXPsM73QrmYNTwDe+aWVFuHobqfJb8PyBa9jwnKytAfihAPZaGz428az4t1fesDL30FEAw4shnxAW8dNUvINxk1fWrTPX2T/6011o1rom14dDlPBEqHjOg8Q1odvuCdm/gHxxIgEe63vDLDynQbu/JkxLP+7LY7upV+YwtjtxgbY7x0L2ke7YnjeXSZJwODISwGb2u913flkSIC/kV8qjHigA4aGtAD4+EU8fn3Nh3qN8j7/sk7LjBVy59exywEWDzqPUaeI0MIYw2helL3hxWpTrLVP5iyLYil/JSX3FwY0C2MpfjMIpibn2VmMySo1yA7coW7UKPxUeBjkKP5SVAyt/OUnFZj8KYIY41wKz6Q5PT/Xol8hhMeehdOX07qkVwEf+lNRZnVciPPsAw50XVNmIRwngl2Mlb1xfX5qGALTffbdbPnz44FuNUFywUY/MAmS8pg7RNtAb5ahfkhZe4Np2UyZubOKDXwLP1Al56rrmw+leK4PxUzpw5eVYFAzIcsRBSYwcyrWpvuJZ9BvykrxP/9Jm0UZWxAhP2hd86ZHG3WXHHhLh4BH1CoM765EnpTmhTPngB1ixqzJC+av4sk/VL/ePj8sXyXH7h0fe5/GMrjBufvD6oGeUvbTQFYiwB6B+5heQjRk4Eiva7fpSciwvMqOoUD+KGA2AK7SwEkzPXqdUb/c7nmXbj3jyynpmWBvyKfvNw4A0mY6cJvO+D9ST/Nfk8WPDNFmiS0/A9MahauVcmTAtfhtmhc9TkALtMfYa4SEKYCD2qhiLGpO8UMHJVs0J7NncaE7g9rYec6rGGWM2TgxrTGqAndY5k/0kFMA0FId+uGKYtYCTveyf+lCM8AoF8Ilf/GcvhjkGBSXzqZWumudWV/pOw4sbvNhDGHE0pWgOCT9ufeS776ko5pAPnyLMU6/sNbJGcIp3Y33TJ4bVgexmn2h7Z1vlxxq4tjYopycnKoN9YdVL82MqWUPxe+YwK4BFv82N9fLl8+caZ/KQQc59xCWcfF0vlYWJK6Djm8IcpmCOZt3iNg5okbRkTuJABOsHebmdRN9UKHs+awFh0CLnHuiNH3UAd4OCoCNzMDjRHlZUq719sEL4gztKbOpJWfARlKWVwIc+Lk/PylD5XoiP6Cnv23PN0Yp3q7n6ljzoB9jKd3z1swoO3kFNIDSiC8JHZF+Ue/pQHcPj5tQ3eIPvB/etR98aksf8WeFlqf8UoN2e3nYLKoCZjqO4ylppYoa5DcbeNsy27CWUWbiLGOxb3updK+uDjbK9sVN2N96Xd/UkMMph4sUEr58qQPEWKoKCF0czVRJieixwWjCqAri3dONTv4eHe2MF8JUEwf6o728A73zYKf3hipgOmI3TsrSqRdAK4OPy26ffypcvX7V4ISixcYNAoqWGivgHRl5CZn+1DFTW+vKtFcBc59FWADNuGbzB5Aejz8LLm2vYjQI4FtkUiJI5xU39WEzZSIo3fWNDyoKSaBEKYIS4Sg9TSKYOWn49gJWh31TFj8xnwJjWNgkIOPE8J6nBeNek4D/+E73sxw9tGq4JPF0HP+GOMGwYnHCHSSyCHgiv4BcADRslbtATkwrhyTDlpEYxvemfspvwRlgDotwAfNth04A8c8PKGLfiR1mUEbg1Jvx9AjhYG+Wh+t/CwLlUpeHUbwimXE2TeII3kOMtygvGEZNhQINJAHTvQm5YN3SPOJNCTK2fwlGK+vtV6qswnzCb+HMNtJXT6hRsENUElXG9dL70b7/cAL1cLBhCB9FA9bpRer7/e4vCV+4rtc+l8r3Eb7Ba+lz3rBR814m35A8PDr1REtejK3/hwibMtsa9GWuZXz68Lx//+lczoudinGGGaXeEejOlKptNBjY59r7ue7MLIcL1wxaTCiPLZgT1NLXlhu5+Ns3Vpvoz/bIvyJ1g/85zG5KxTZi7EIuOHqPz4gDOkDj3xKuQ0dt4vAbI/j+tby8GpI+2eyoELq8XvjX+31IBnPDa22AaPEffXASei3YPxfd7tNkiZeT6eS9UxgcFKGv7LGDtA4IeOcdEfNyL1jvjdW2gwRm78Z8G3THV3RBtQ2Q72Y7gbN7Nc22EwTs3c2/Ow4RNpu1Ct49Qp6xB4mm/Vl0TX+rc+MdcwWbdUn73t8cpk3oSGAVwqQpg8fdsJcHyBG+dihpwDn6bXN028s8TwNFWlJT1UvyOAhje3N8gJQ/T6U0BDDR9I6Db7glB48jrZ1EAA+O+7t/GBibjTXe356zx+ICnFuRz8vg8Z9cjHZvsANcMo3jc2Fh33sgPqfyDT+bFSpS/nAKGFyasDdRh3CeptwpB1k0KUBYYMS7CV7ZQE2sfcpzCUeiCm699lryDAjFPlPp6aJXRlzzka6OF9yrPKsOytPLzLVkyuFP+AxfTR3bSbDxXpAJYchVl8E3H9bUNn6ZCAU1arhj1Sy6yUXzSL5M3JzsUwGzun52clsOjA9EK2iAPIR8ELTDIPcgSbISjbICu+eIMeHKqC5nlg2SVnZ0db/KzvwDObrOKOxDto5ml5o1cggyWSoS28hcZxn7VnXESyANlLsrevAIaRQf+fJ8zn/mWpE8H6xmwTCqDEgCzNhiWQW0zn97GXuVWNygMzrRRQFOTSUj/bLe8rhqc6XPg3756mlO7KqxcQQulBrNj0fWr+ihXQB/xIq/yIS6zOXK1FRx2F8e3woo9AOVFnUIBFQCNaX8UwBdnkv9Uf2TXrBPQ4Bxp/S1TueEJKBfI9krA3X6eaNtqwPjhEDUNaHJaFKBUUutHh1lyRJuWAM/4tOmdkHG7ae6D3FuZB5N7J68HFqlb0osxavo6jWzme9pFY4nrn28H/bK8vlF6KGq5UWE0cpgmBo/XFYUzXs7Yj+HksGnGuqH8l25jz9XK03O7vaekrslLJ6kAZi8KnJmDeKGfq6LZr+HKYvzPzy7KUOXy0hLzKTfHXZyjvBzaBsA/rk+Gf1yy8hLg1DDxTxUWSuQLx1nTXI0CGL+cw1GocjMGCDLP48/eL3kwl1MH5gT8mMu2trbjhSHlzcsz+d3hvEYZoB7UkbWCOKwpGPa7yCNutGOf7basra8Jz1Pvv9E80NJXQGu+5nu8phPzk9oHd54OjnUq2pMw9sXCvVzrsOo9NegLDwGOoci+9BoNIONAM/Cl7ux/xd5snKxm7Pl0tuJqlrUCGAXvxdGxv/3L6V8UwDdVAbwET6653rfrKO+4JVDtRH9THjZGWc8EGOiL1TkD2uveG7zBjwgPXYueG+buO/8E8LLUfwo8D9/W2935MDcXC5KiUk7FRLZLDhZc2C0zEXr2VdC4b+TnqX+lrC4hKIzK9tpOebf1wWZjuFWGqyPlQdyaayqAYfbHnVILEJsqS6EAplCtd/iW45MDK3+PTw59HTQK4GUJB3wD+N2Hd2V1qEVd6S4ksPHWGeFHJ8fl48eP5auEhctLLdpWAAf+rpfrg6AYCuC+ylpTNs0JYIRPBCEoUJkhuVjw/GazwlMJjLCUdiod24IAaaknCzrXeuDP4hyCNtRm8ZVb9ODZApLMmDLV7QGsLFMJdR9EC2YuQJQVWM0H4tDudgvf8R9tjh8/oid/ObGYibHdxp1qyV8oB1OC0pB2J3QSE8KgDXQ3wwKjIXoui97GodLdmwJ6hiFqwiqecji8xs22SKCMBHzbYV0gP4A01DHrGeUQFuXhph+Baz6bTr1V2TBbqrNohZCqbuh0jQKYfiO36uJ8wJc+RB4qLsoJPNOYMSLMOU3WKXFMSOV6Y5oXD2qMaqJ9YGbZ0Li4jI2g7KMGF5jx1Y+q94QC2HnTxpRFb+NNUNVd9bqFEdY4udaYSmXwJWGDlXLDhgKMq/Ljai82ag4ODp0/39yijHMxl7wxyvVpVgiL2X23u1u+fvnkN9PZZDJjK7cqaeHeb4ZSbz3/6Z//2W880jbQkZdC2LTxppeYUePvvtmMEdJ5zsPH+QTdiJOQtE1ouwG3Y3UD3TaaANHP43ZeHMAZEueeeBUyehuP1wDR/6PfPg5IL4reR88FIMfia4Xvhf88RXCMhTo/PgJeexsAz9EXHwOPpd1L4duFh+I/Lz7z/0yoa9z9CuBYK4CwiRvxeV4U34zXtYEGT+zGfxp0x1SzgTINoo53IebanG+bOoYJ/1lpG2j3mXG90lQ8p9UXgIdu/CKV+aXlgfilvuqFAjiVv+IjrACWLRkDHovV22v++MQg7ny5kvUV/HAHb4M76ExK4quOpBUvoZy0JIc7FVBy1HzCkC6gtnkyRsIFmKYAnj1HBr6A62DXwyGo9kQw/vNzgQ5taLd7G9rjAXfyQOZnx219F9ppngsemtc0/Kbl0Y7XTRM85F1qzkozrcycC/glPMeR+6LcjHf4Vcs+Ckf+Id6OeOQP70MBjKwRL1Kee+Ocz6LEN26PfTtO5sUYTL45ywhbzxQLLnV+cRtqTHBts0efx0aMpdxwdxIl5TuycfK3uVqYOJz85QSwTwFLNuD0b1/GiuOa1/XVReSJIo7yBeBDvtGPXIrskOuxiTfo930CmE19rhblhW1kTNIiA6AAZi/Cn7HROI86M/Z4QVRyxzmfnjmxTNSeR1KJidyAXMFVmMgTyFGUz0b8umjONyF3d3b8LUmUCYl7dw5I2cLKAuEWcjNlBX4uk7CWEhhcLaeBh+fq2k4ypMmTvj71a3zV9sKRq5Zxk0apnBcyqOVr0YeX4FHGZFvRDmFQAouuyt80p6AE4Qmu2WcA9xdB1hlARjNuVZkC7aC960x8+pX6H8pbTv9iuM758OysfNk/KJ8PDsqp6qBmE+aKK7yQN2MMyC1/lMN8bkgd2dfR4m96Ky/jTU9S3S/OL0IBTJspHVhSJ9vGVrbqjAJsWbJkKlqA9hzWBqetfuGO+LhjyES6hwFpMp1zDefCQH9u5/HjwrS1sd1/EvALmk4Pa9uLQs7T8+BnVADTcd172LdhT4X9Fq5+3tqyInhJ85r3ctR27Pcsr6IAXvG17igpeWGfrMj+RrwVsw7rFMpeFMSEAyiFeYnG39RlX0ZzBLwf38UFDysntUZw2p+Xl/x93FNOorLO8A1gTgDzDdxrz2OsLb4i2uM29mepF/FAiHmQtYE41JX8eBGKF4aMs/xQ1LJeWikqukAb1lEUy8znzGHMCano5fACCmNwQJFLuUDOhQDrBPn6umfFYS1h7mbNYI8Lpez1ZdzEMRwNfKAJvMmD/reyyglglOtxAhi6MnGRLziBL/mRhvl/vN6Bq/yYe7F9YEJ0Yg0D9zxtTV1zrQE/6kIH4Jl1gD1W4pEvayRrv6+Axk/lXJ2eWvnbU9jNxbmVvf7OL3v8wkEZhvIXtJWx58W67kYflB2TZbjtF+5p0KbtG7zBjwhNH34ZSH7lZ4WXpf5TIObFp0Jvd+eXublMMO7urEGyELAQxPRstxb4alAALy+tFokFCkVwG5XN0Y6vgUYBzAng4epQiwZvjJKeRQCrCjN6Ju9gqliwYA1gBlAGU1x8A/j49FCC6r6/A3x2eVaW+0tlQwLVu1/e+TropRUtZlYAK7UYDBbMz58/la97+1oUeXtJ+QvXEBLAA/xhBuLEr9bTsqY8UAQjmLqOWtyIalII8GOxsmJSfsGIhPLXDEC1LUQhTAXFDCy8uGEW4jq5YCIrW2V6QP+kSxaagxY7yBfPwH2K4My7AdHe5n4gTgp3TFzjPxoFP36EUKJD+4Fj4gueaUIZiB1CquO5ryk/5QFzBlCO6S46QuM0vDVoHAjTszc4api8nB4b3NxGNTyVv8lIRL+rCAvwJbwN0yZp0pj+1Z245AZDlBF9KQxhcLuhAKZIWJ1L6GCWB9w0HmQ4/Svp0nXwm43CNdMHfmAAXtn/cEcYCMVzRMq60ccSjLdoTZ8inP4Vb7GHP0Sh7ciCPspmBy8qIJDzrRYzhgqnsJ7bQU6lMS5RnMtz/619wIK9wxDGeXtbBkZR7crbo2IJy4qYVA08uRURpp88xMwi6JMPpxbYlFpfG6k8lMtcNx2bLLxFz5VrfAf4/btdfwPY1/NQBzP+ElLUz0A1GV/6w5/+9M9Kd+U3M6EcGyLkByMLE8tb4KHEjjGSedBHTXnTLMZc0hoIuk4+twE6kU9CjpGpQFtAk3lxAGdInHviVcjobTxeA0Tfjn77OCA989RidJoHOc5eK3xv/Kdu5LgPMo/cDVsEXnsbAM/RFx8Di9LupfC7Dx7a9vPid9f9CfDCNp8G8C/QKWkVNnlGvjzPKn+af9uv7W7wxL6brg3dMdVsoEyDu3Wk3FzHc779lgpggDCbFq7mLWqaTDWpAO6PFcCcAobHaCuAiW++pyqAA+d2vcJvXBfZWRw5jZW+bFbJjc3pBcdHaWxeCoWXHnkmDxuld/G17sZFj915EH5iytwY0OSVPOdjIKjwRKi0fAgETe9CezxYvmkBvNm88dKFdt96KjxnXkDWYVpdQoaehHa8aWnSr41ne3yMZZvO2CcOdCUeCmBelGRjGIDfxcBfs1GNrMwGeJ5QSjmWMjExljrtqnxvvZgLFz3m9/sYEx5Dim8cZICsO8+8YJ1XQFsBrLJ8Alj+uH3SVM9cOYwimPx4bdsnNGX7ti3XGz/GawC8PqVz+nfsls1m+pBTrP2hbfyCfhrd6osogC3viPdHOR51ZoyHPIAfL8bGC8zIIheWlTgVZaUxMoXoGZvk0U6c2kLx628vb4biFzyQWQHKH7eh6hoyVNDashp4YVrPLlvxAmeeA888vRyyWpTPr/2ILz/cKDQuJNtZEUy95AeAh5UlyFAo4FHS0z4ytBe09H6PaRsyuNNVk/tGxlFu6tLOuw3GWbhb+aw4QfPAERmYW+GUyN/8FbVt3wqnS+V7cHpSPn7dK/vHJ+XsSnUjP2EA/ciLsngGHb4/yglgVcjKZJ/gbbU7/ZEXiFEiIQP6xXylo36OEVUyoBiHJj3RiH0dYNraCh60kdPLneAxQLX8RMbjhwameE1C088Dtfmx70Itt6b+kaG7Nrb7ULc/jdur4999XhToF/dB7Ic8HBbJ+6Uh6cY4xR39WLb6O7XmFPCVDPs4mtR8+pfroH0SeDWugIbrGo7WrQRGwcqLE6HgjTGuUS27p/mF64YvPLaYXykTBShzKcpRxiblc2MDNxVw9TMKS5SUKHZD2Tv0fg5+0Je9J25cYD8H/Bnz7BWpAt4XYl0DwIsw8ELpS5mUjxIXBXAqUZnT2Zc7PTlVWFxBTY9jDuTUcB/laJ27yZu5mcMLfEeY9QG8oChleW6ofcCKWpS9p3w/WHmwtmgeZM5FKcwayY0TpAGX45MTr3u0A34cWoIm0JA1iPWQslyftZFpA72zPSk/X2ZlRQVP8IU21A9gDk5cYu4XrvipDOrttbbOU8ZTNIHOx6IXt/Ftra2X44P9civacgKY65/VYFYKK6IKULuDk20KVI9S/l7flSmngAPCbs+xUY/p8xe0f4M3+NEhx+JLQfKGPyu8LPWfAtPnvYdCb3fnD/fm0igVNS3TYZWCBS8YLf3pmXmZZzO2im4FMNfd3iC8DctodavsbLyTeS+zKyFvzQpgLUFefKwIFoRAQ3k8I2RqYdDK0FUAcwU0p4BRAO8ffi2nFyfozMr61oZPAA/Xh1YIX91IGONPSPLNhM+fP5f9/X0x+BdaENm4UdnKlIUFTFjgqEMogHtluKzFjhPAYkjwR5gNYScWqaCFBGSlx5+3yWBE4uRvY1hYCTfNoBE5aPCx6CKkUcMQVTAO9eAMIQ86RDPFr2LXZ8dRgrHAdQ8japzHgDvKizKBdvgkOF5tp6wD7d8wsdEXQI1cJJKKcQiBNesK0L4IfKDcKIAjHfmR2G8eqwyYFNNVjJrt+uzrhystQcVXgzt+tOX4FDCmuklLuNPJj3KoRdI2ahT9uA1twa0NsSEQ7UT+5EAZUa7wSANO9iMslLzEZWMyFcBx+ldh/kYJNnGj3wGRl/KQG9RBnmfXxeGTdhdi0zboTzuAd27kesyJwUt/v5DABqcak77p659RAIuh49RtMLcy4CDSQNPAh1qFASz0V0Ge7/1a6S/7QmhcyT5TgtvBsKysr1npuzyU4KCxs6SxtzTol72jIwsPm1tbZrxpsyMxkbwRSlkUC3PKhsHW5qYFgU8ffyt//3d/V/71L38u68qXvgJDzUkHhAczymJuiUtdYaLJ24y96g+DztuW3shRHN4Ex4Y25MUJYpjyuOkgOm0z9qbbQNvNGLEdliHHcxsinPZhjCp8SpwJcALi3BOvQkZv4/EagD4edJk/182GStnFyDQXApfXCy+Jf27qMB7q7OVn4DnwWiSP9rh8g5eAp9GfdfEhMK9PdNf9CVAnJXhWf5mu/AWaPPGbVf40/8ZPo6MV3uCJfTddG7r5mu/BnlIe0PWOOgXvkPPt91IAtwG+GogwlLqs/5IxfAV0Xw8DGZS/fAN4xQpgnwTGNs+qFdR1CN6ljXvi37hltN43J73Fm4P7La+tRR7TFMDBu3fpUfmicfUCl4SmnpP+k5B5qRjaw66Hw7wSFgIXLPrXeXsWJD+UEPS4C+3x0O4bQLf974Nu+i7Myy/T3pfHY2Fa2enH7zQlQDfNLPwTZ8IzTs4PIffcHVcYTjNtyLC5De/P5jCbzPDB8L88WwGptmxuIkKZRf+usmmnXYnDbVuA5RI5KZ1hxI092O1a4JbkYzdKXm7sGays+HpmlehnFMKrSogCmGuG+5Kv/B1gcGJsyXCKKOvsMnCaLjiqTKY5IGgRNvI9il82rf39SMuGiqcMqJblUo1pv2QqE8pV9iZQtso4XEayh59vQiFMXGQLDDiAFzIKMgffXUYBvLGxYb+kJwDt0u72w6S5y65zbyoYjBMyFrikrKU2Q5mKG7kFOdVup4s6sHnvZ8VDQQLwTPnRb3rex0Cp4JevRW+UCVZeEEfxabPg3QJvbPpy7lkA2MYBeskkUBa0MV7GH7wqfeUX/Q7ZWW2CLXMuWp+cn0l+VH4ry+wGlYPjk/Lrl89l71gym541a7tXAGAQU3+sF+SrhmYxqXnS3tEnbMBFtLhS212iqBDdqJViOob7tAwAbpZ7lYfxlD/9B6BNctzhn7TItC6NvPxE/FgjuhBeURvj3oI6zJo8qt2FKdm2gFSzUrZhkTjfFmYpgLs2gCvng7b/Y2Da3DwLHqMEfkj+LwVJw+inSdfa1/V4ozpcM65QAGtO7Y1GZWm0VoY7O3IPy+raWlkdaq4drmnMrZST0zM4LM+RtCtzTBxAYK+XE7h8smvZVxwzZzBX8g1cvjt7cRYnYHkhiReUeDmFfLznar84RcvtDMkz4pfKW68XGqfM09SFcYVN3UIhzSHVyzJiT0o2eTJng4tPAu8feK7q97nm+VJrFMpR4S0agANrKFc2M5cxatgzAlAAe99ZaagPNw1YoarwxDNOAMd1z6x95Ms8uCZasiaTLg4K3XoNgSbQIXl6FMR86pB8WYsA6kZdSQsdsg2zzrF+xYtZrC3MZex9sd8Kn886Qn7gxNzPRMpawzffwZdKkofnI+WHAhhsLtTG7JX3VIezo2Ot51qTFLaqeEsojoXnkvJxHOZLxo7wcE08fzI/Clfl6UIEWc8E4kRYhLeBur3BG/zoEH345aDLV/xs8LLUfwpMn/ceCg9WADc2yidY42DkxUp70g2hRgsfJxjtu6y/fhmurJfNtfgO8PbGu7K+uiZhT8zBMlcJrfhNS9K3lWoBLAYSCHoIDyiA5Zbf+eVZ4frnvf3PYwUwyt71rfXy/g/vy9rGWlleFS6Kfyl/3vw80yL29cuXsr+357e3coGFWY9TlsIYJZ1KSgXwaAXhk5OYKA6pF/UGr1icsv6YvAbDwqTSwMS0TwBDr4wrp8s2o1DzcV31G+5mcHYFKlz5TJz2s3+VSdNmk2DUx+CUtcx8btuTwJIcgkeTi5Wa1Q1kuEQ050L9wNEK3+oG1SsxDXxvA7zjNLBKbeWdytoV+oeYjfyeMjQOWtJe0RZxhQu4hLFwluGKmxshVhzLL5kygNLcB6JRJ+tCI3WgPWEH7o1QCzNL3tGfYJCJG2VbgGFMWNHL23U9X0tV9Mxm5bL9YeZWhT91laDtvKIeUVfZpDQO0e8cVv0CMzJVfRxnEkz/2pfSBv80400EMeMI4n7DHeWv2go7NiDYWFA/pf9SjkkUJ+Ap0n1X4fR10om00ccV7s1YzQoofy9UxwsxzL2N9TIUg30kwV4crEfArx8/lq3dXb8lygbA4fGRmd3/9J/+3m9iMjYpiT7BSYX9/T0zuDzDhA8H8c0Y8KK/AFzpc3hwYGaWMQlOAG++Uw8YXZhchAcYddKxSQJDDy33/fbmZTk7PvYGAeH+RlTdkHFFBXZXmOZOwR3IFmrmukmIeSDGZ8KscW1wxEizCGT0dv6vAbL/z9pYXgxE3Rl0fwhMmyNeE0ybJ74neI5zHwSP6bi8NI5v8K0gx99jx2H2i8f3m3lxWF/HoE6aj915I24uCf80+Uz+7fizypvm3/hhx1rfhWkbiNM3SiZhUTwC95hr4Q+A9otjhE2ahwGl2age7bLTnTTsKoDF/ehBPJPWe04B3/biJDBXP8NDcfK3OQVc+WTjC+7UQ55q0+Ct5V/XkoxDyoqBDZxLKoFTAYzxCUncyifSTNIlqiF7ok3a7qxrmmkQeaXrSeD2XABEu+kg+nf6VxfgpxeFoBU0mOzH6d+FWfHaYywh+w6QNuC+pjqAJ+mbPv5k6k6FdtltcF/2XwPd+nXT5nMX18n6pYwpw1hRHTNflymDTMXmOUBe8aKn+HVkAY8JZATJ29BK8Skt2z3b13Fa7eR4lcF1+XJSKskwhCfYrfT4MAa9gS5eACVvfFuWa6FXLFf4u8D4y8SJYMnk8ne+KoN05JNjL8uOOjN3SBYLtOSH0i+Um8gCKJvZ2Eb2snyouNEvQjaHBsgxlosqbfBDnrWS9YpbkRSO4veSF0nPrDhAvkIeYUOfl0831jd8AhhFBH7IpUC2Y9ohY2WfnIQMI2/cgDB1nWk76BhhgSP1SNkCP8t0ihf4RvqcF5FXwSlowd4FZqV5Vn+BnnnVNvRlL8Ttpzzw836Q/JsxFfm7bPpWxa0tw4zlUNlWBKs+IUcv+7pplEO8pIAseHx2Uj59/VpOoa/wOFWeKID/+vlLOZCcdqM2vFX70qtcb7UzWHBoYewHzmoXjL8D7HZQuMsXLYSDX/hV3oBfHpDt/uvnGA+kJ2+PCT07X7nb4ywgbfIIN3GgUbqNHentMwkZr00zQ6WvHPGb+fnBznF+03iEgMxjOlCfKHd+vOeCaIv50NC1cbf9xjTGtPwfC7Np93PANBrmvEoYbAIzCTe1+RNemk+XmN9Go7gGem3N/leKd+s5RmuO2pk0jHX2/vIa+piHNE41T1kprDmKMct+DS8koQiNT7BwgwMv8XPKVXlfXvtKf5SxVgCvjcrJ8ZHnKtYn9m3W1ke2ORjCnJZzNGsDL0MRzwplpWEuYh3weui5KfAbDgdWAjMncEKWQ0SsC+TLSzRW0CptV9kaOMUJZPwYTfh7PlQ6+iz+zDucbGbvKr73Gy/nsF6cnJ761G0qXYejoep4ovpH/wy6oDwPpbi/n6x80w+c8qUu/LDz9LDnIOXJy0DMb54nBcZVJk8De0zZ/8brMGuexxvtpiTMFdi+NU91vRauNxi5tTj6u7/XZ+elJ7r2lJZTv6zdfoFLeQgpUDaEBR5p5Cdc2xB9swlvA3i/wRv86DBtfv2ekGP9Z4WXpf5iML2PTJ/3HgoPVAAHxNtfjdDFIuAndSberNTK7hCUqVoqxVRzjfJa2VrfLVtruz4JvMU10MtDLSQDhcWbRVamsBIJUhFM3VEAe2WBbegpcz1fXV/4G8B7B2L+D/ckHBxJuDkrQy30735ROTubZaWvspXuQgubVhpvXH39+qV8+fy5nGrx9BtfLiMWQRZ2M/gqKRTAXDmFYlfJERZUV95Y8vYTeCkti2Eqha20lNuCpAxpYDAwuVAThknIRZbGJP+wA9qDM9sApiGZB0LbccYLN4YFdQpk3kC4Hbvl3+TXBeLkCeCAFHjCz+Ey5ED7gQ/Gwp0W+1T0gjvMVSiA9Sz/wB3aR16mnxgZmA/enkYBn7SzUFZpbiMU9GhDOhiF8K/Cqh5IF2km6a9oIOuwLqRfcxJkElw/9Sni0YZWPFf8YHSpkqsFgyXDZiUngM0E61nskoTQgehV66RwK4FtkwdXxEzihiuEHPzJJsKUk8Lk5+e79eEZuoOvhfA6vmBAY0MgNgZoJ66AQeHLW49cOcO1zyh+k0l31pXmLktuaJTMoPGgfmxWqP4oulEA+1SO/G9X+uV6OCy3YtSXNjZKf2uzfNz/qsGhscKVOkq0tb3j077MJ2zU4N7e2bKylzcdUSbD1NKWKIU3NzdcH95A3H33TmP8kzdbOCnw9evX8rd//GP59PGj385kI+aL5oGh3DDWKH5FFW/0bAof5od8i5Rwqunre8TMogA+lz/5XsLQ8r0wpWOzhXgxlgPSnXad2hwvIcfsNDAdZdpwZyOgDbU9wtwPGb2Nz2uA6Nsx9z4F2m31OMj57/VCd5743rCIAjjhpXF9g+eGxeeq2TC73yzSX+bFiXW2gjppPnbnjVmnf2OtbDZ7gVnzxTQ8Jv2mzzUTOFbobqTen3cDbf+mntjidczDBd8QhnpFWGMeBpRmo7q1y053e9OHutof+YONftKIX4KHKiiAl0IBjGL4VrZfOFMceBDWzcAXGzki8MXPa+q4zThXFmFpp/tpCuDZ60TUNc00SDzy9/Ewq4S7MA+f+ZAKwkUgx0a3b8/ynwYZN/slAE1xj/uRbPex2p94dtsJsi9nPt8KEpcGQh7pQjvetPE9C7KOdrfGTUKEN/5Jr7ZCt20n5NOE6Ce4287KqzK5REUiaWpXZeZafrYF0ZlXHF9uZOm+xjSKYDbq2Wj2tdByD1aWy2BVMqHi+MYt2+wxRDkeex6HIWdTD5VgOaqhTdAA2TxkfOVX5a38zBDhSZuxYlI28gF+ll+96R+nfZGR2HCPZ8kSqg8yPzLE9taWT/6ivEBeQSbxtcpVtksFuuUyleN8kcOQnVSO6yB8EtoKYu+RKIh+C26W7+ocDfCcimLqgTLhQjiy0Z/zOIDMamW48IsXZNmzQPaGbiHTBv2qMl0QPFuUje14Cs8xRdm2VQZlg0fKmg3+0LgzdpUHCl/wWFtb83WqKDuw94+Oyr//9Ve/LMxZva96/nJw6CugT1T/IrkSmToUvvQ4GfUTekHIWVGHUP6uWgFM3YwLexPgqXxshKf7ETdyKQ19131Dfu5PkkvJEfC4UBxH6sDtjdKqvGzDLM91FWR/c741DgA9oU3sgwWNQ/ajb9bnGgbUYWf/BNx+TkTnQDtdAuhk/jH2RckF8noILKL0bUPS0TSr7u4cmfQEfnYF7qKQtFwEch41qM/TQ/wdYI2JG80bGqyhBNb4XV5fF2s2KNeMQ403+DauTbdRGs/QzB1KCw7ceEefW2UfyPtNzH9LVs5yApg5hD1B5gfmM8YiiljP4YrHgQCUqMfHh0bPylvNzShvrRxVf0PxyVxN3oxH5j3mpFNe9heefKNYhXqPkrE7UFquyQc4EECexuk8vvfLXM46wHqVNntKmT9+nNjFjvoEvX39NLbiYEcdub761AcWwBfiojzOa6FRIisT08LfSla9PYY0LuM2j2vTjvWAgqBrKqedn6A9btLNL2tHKntz3DOPQ89YV+B1CVT7iC4ogHFzepe9+2vhbx5Z8a5Rjqu+nP7ltO/Nqegh3PPqZ5TAtL56g9dxlMGBiQuwC9wCj/o8ZX4N9CO8DTm/vsEb/MiQ4++lYN7+888AL0v9xWB6H6Hdnt52vXe7fzM3l5xIg/kM6CqAQZDFhLgsZuYIFMJfKoCXlwYS4jbKu833ZXv9ncxuWVttTgHz8XdloIVG+Zlna9By/ZfIVAsNCmBJilfX51b8cvoXc3Z+Us4vT8vKYKXsvNspW7tbZXWofIXqxbUWHDEcLNwH+/vl8+cv/s6RmQCVF0rB9mIcCmCUjv1lTgBLKIFBEU6w/XFtBaxL4GilsGmAHQpG56M8eZMWJqDtNo0qJH0jr3QH5OAkbwtLaoNxe8i2X3UnZJpcwOdBlNPU4z5Ioa+BYN7Sl18MuV2rfHDBpAIYISuEQbUfQpZs0E3FcObgfiMGw4yeDArg5bYCWGHR55L2DVNlI5TcHorreNC9hmX7jIH+JoswIH4Dxn7VbkO8qaj6qbbuQ25btbHyhml0TpKabkM6VKzw5/SvlbyKy3XPNvYjTEysGTrekgTfdj+J9qQNQiFNnWt99UT9GmAcBo3auOeGQArg3hQQUwZjipIXN9fvsJnBVc+XV3wHV8/Vj5PB4EGvy28wMya9kSOnr92OokxnZQ+ycRJH+CCc38i+VNi5mN9z0eNmTQz0+lrZPz72GAXv8/PLsrW9a4ac0igHRezW1qaY3mPT6uoSxnSgAm7F7MP0q5+Y8b32G50ob8GLNww57c8boJz+h3GOjkz9K1MrpOmf9MnRiO/NnHnzhs0YlMtshBzs7btuF8KDtxvZrDo+PPLbjn5bnA5MH46ObIDeFNWFpBGQ43Ua0Gu6Y7M9D98BZ2wkcNwLGb2Nz2uA6HfMGffPcfOgPW8+Duj3rbnkFUJ7fngJeIgCOOGlcX6DxeD+8UV4E+dx7Tq73yyS37w4E2uqOmk+TvBbWvsB/NIkTJuf2vNFlk2aaXhM+k2faybX/YDXpACGT8gSKbuLV3vTJ3m44I+Cn4CvQPHb4wro3qr8ZfgO8C0KYIUrvvlkrZvgy3YlCtwGd/3KnfWp25n2j7U3jNdi6NFRAHs9Jq+WErhNF6ozbeOqDVHnNNMg8cjfx8N8TNowD5/ng1Qidml0V7k4H5o2DJkjx0X2p+hb8OApC8TmMDwaZdG3vyc0/fxunwfa4/q+/pOQdVwMIk/oNQvabWBXB43pbdT4mc6ya0mm+bg96hwV9axpGD/KkxC+94tydjQYWAnMqeDh6opkQfyRy1EEx6lhlMB+P5xxp/TkyKYyQP6eY7BdZtDbSk7S4VZebMan3aYh/SpPooUMiwx145NYbPJj4spsZCbkANVBefKi6bbkld2dnbK5uelNdBQDKH+trFAdyCvKiBuIOPFFnyTPOP2VCpCkmWYnyqccgXGyibkt52f3aYVn/yaN85esk3lmu0MTK9qrAhgTsrdoIdtypMoFBwz5kTkYBVYBuOkP2IFPlHGl+OCBXAYOyFtBQ+bgqNu4fpXu0IgrU6EbSmAUG5wG5iao//j4WzkUvffk/rfffiuf9g7LvmQybpXi80F+wVhYuDtglHW4WQdUX9Ed2XtZ/QkFMPI6eIATczkyXyiA46QcN5CBH/2EuNAF/zg9TJ6SI6kriNdu47lIdtSHvhcBWdekPZD9E2jTAnB/M5200qW3l5bANbyiDzWpwu1nVzza5D4Yx+/AuC5CETcwVaYVTb41JG26dswhAeMw/xL27fH6PUC73y0G9NWgLd/W9qcBNSZQAIcSuF+WUQBvrJdVjeXl0dAngVFBmkuiv8hE76zj1eMixiLzcJ5YpRyUo7xEw2e8APYGT05Oneb87MxzKiaVqP5mrpXJcbWzr2XW/JPzXSpo45YG4VbHPjcNgAXzDXMUe3bxPeKLMlC8Kqw6L5Sy5EWepGe+xGYO9WlizTPMXawVzGX5/V7yZ3+NuWR1lRedUF73jFPgznXXQ+/HcbqZeh9pvmMf1LcTqAzmaw5FULZ5XNGMuY3PGrpMpTUoPBXA1MFeomesZ7FW5JrAvEcexlGTpdtDhgMXtAvgtUBO1l0+gdIT3+u1lsmVvTSVVWg3rYfYKH1tn1+UW5XPt4AJW4K2SkLa+ISDyRplkJ8BHDzhudxpEFEDtwTj/QZv8Arg4fPu8wLzwM8ML0v9xWB6H6Hdnt52T1AAayHwX4SDJGiykMUpURkl4WpbrfbyWyn9pWHZGu34FPDu5vuyOdoqa30xCC0FMIs9iqR25fyWrPgFvkuqNVVuBIh6Anj/s+z9cnrOCeBzMeZLZWNr3SeAUQAXxVfxVi7xZhcKYE74sXiywLL9FMx9CDuUTfH9Pm/AhrApS4wCMb3lFEZxQglMTUPxjR+LK+4wEjCVzmEYMQimTzVAkJd8mvpOg6T/uD1kM3h5ai94D1v8FLcusItA5X1aQD1gAsM3aBG5IRSFcFoVbTAbFvyC8bgUsxCK3174GYXoO/ylENpfQXBG8A9hzYa2EP2g97KlEfoNtFcO0FYOP5vuiic74mNoJ8LBVKCCceUzv4S3YRxXMI6nPKE1pVNHysj2hiYY6sYbwAoGQ8UJBW/YCKAYvgMS11ylvzKnIEpR3mLGKEcmfAjiN+qMm6cQdExEQ9YRZWmCNwhqO6Q7NzJQAMcp4Esxjxfl4vJMDOOZ2iiUwxkWDLkySxQrHnyD2fSmXP6ov20xxXLfyL4GR9XvSjidiU6napvLvuq9Nir7YnBhZId9FK9XZWNzu5xrfFJ/8oIp3tnZKYdHB/E24+WN41JvxjGneqH/uRjNnZ3d8uXrVzP2XPF2dHxYfvnlQ/n48WNsxgz65eBgz4w9L4GYxqIFb1SO1oZlT2k5UcyVbiiPYca5OYC+cnSgueboyO6Dr/v+RjAng93ItS9NwDS/FsxbgJkTuvNCex6+A7U92v1gHmT0efj9iJD9PzckHgsPmyunQfTz1ww5n70UPEYB3IaXxv8N7sLi44p4TdzHteXsfrNIfvPiTPAB6qT52K5fKoDhabr1njY/tdfj+2ASt+lzTZdXAZ5LAQxEncKYZ2CjXH5hkndsm4cBpbGGkxe0yfKTlvBTCYTZsMEIXwEnjnyB/LA0UBi8U9+2TwCL96J5EEes9FUbwcPzIlsb36xP8MLenrR/EyfWYX+nDEUveaXNepz+zn+SLlRn1uZVQtQ5zTRIPPL38TAfk4SMtVjsp0AqEbs0mq5cnA3QPNvR/HjtR9mfou8gg4UMgbdPI6rN2ieBvwckTtOgGzZPsTItH/ymzQmTQDhjY3Z959Fi0bYZt0HttTxmfdq4R9PXOOStNkG5uywceAG4Lz59KD5+IBlpwIa52tBXRCMjah5gMzo3oXsej7ykHbJe0iPavOJDP+BZbvyRM1EEeLMfe4xjzEvuU8r3is1r2Wyus8Gfyl9sNvSJBy8zHA3KzvZ2ebe7axvlQ8qGWQ64JI2hJwoF8uWUFvn5pVzJQcjOQOLidUbxs+30JHfMN225jlDijpWv4MxLvCg2VX7SgxNkyFNcOYqdCuo4nRZxbFrj0+1fyzfgtlczBk0zGWimWdI4UDcrV4VX0xbKWzanr7Ms5C2uWuXbm7ywa6W8aHd0EldA7x0dln/7+Fv501/+Ur4eHZdL+rLSq2b1lqnIBww997sHRn837VX31f7AZdLWngOEX8i4YWdct5tM9hP2JVD65AlgKO82kB2guqtM0tNmvnJcNpB1TvoA9E3oSRh7FRkHCBoqZ+hVa6FcyFyBzFucUo60pMJkvuO9mvpM0gy7A/Ifl5rp5GjiUyfc8WxnB+bNU0+BNj0SXF/o1QrLeMaj1uFuyjeYBdPoPB8aCtMdGA/X5KG541ZzNldCa0IpPZTAayOfAr7RuEEJTBj7sWosGDyPQXcp2bQp8yBjjLmDPhgK2wufimVsMiZXeNlf8VLByhXQzFvE87eC5YfCFOCbvmuag/EjPmOZAwW82EPe3NDAvOj5UeUx/4ogTkd/Yl7093a9XxRzMnMd8xllMOcCzO2kHQxCAQ1NwZV9JXA/qZ8lw59DBhyiiMMrQcfzizjle6aysMGHk7Wj0Zrz4CUi9qvYI/XtdSennhsBlyWaMn9xWwJ7aF7nhBM8O/GhXQDjpz1eazuqTuyzxv5p+DHX5KnsxJ11ibX3GkWuZj4UuMyfQq5cnZ2XW5T0wpNv/gqhci1aqDJFSMV10MKRdZpWV0/QX+yfN9BMMJQ7geodIG4T/w3e4DXBeJy9EDDf/czwstRfDKb3keeZ9+5VAAN3GEc/hgCVqIFkurWkO82SmF9i9G7lc6uF5WalrA82y9baTtlZ3y3vtt6XjdFmGfANL60fpEfgC4ABZdEJtjcYeT33tHgso1Q8k0BwML4C+uj0sFxKCFte6ZXBqG8l8GC9X5YlMPbQ4GrButJCvbe3ZwXw4cGhF1fKXNYKw0LNIpQK4AEKYC3Q8abwNAWwFkPVkfReyMy8BEMfQkNsNLSFLQQJwjGxyColzLxBNpnNgGkKYFw5gNv+i4Pi1oV9ERgLFWOIOqQvvxhy49pfcMN0FcCYtgKYTVQUxs6PlwX0N6EA9iZAto8MbWE6RjtEibiVg9CxcI9bPxk32ifwtU1pRFLZYze2DOFtyDBgHE/5AaSmdLe5yoo2pkyu+IInoo4RzwpeTvvSJ1Qv3kLuyaAU5jRrXgEtB5Vw36A9g+GseCqvEMb1LIv68BQ4Bx2ArEMb967yF7c3Gy65yjgUvGxEwGTyjW0UwDc3+KEU5mqyUACPyxYJAgeGV7QZQP1jo1u4qU6xUSuGUTPD7XK/XKvOVxpfVwON9Y21srazY6F+VYwrQ/z4+KRs7+769C3jnrcxObHPW+Hxvd+h8OUbW6KXCoc5Z5OFMmGKYej39/Y9dmGaeeljZ2e7fN37aoaZtye5KihpBd7UhTJGo6EZ8XUJLpx85iQxGxEogBE0Tg4OfAU0SblG/vz0zNdOMz6DmVWQ+3KF2r9mwbwF2MJ9xTHhTQFMfzOVRec5tFgAHjZXToOYT14ztOeHlwDm0VhXwONxuLx0Hd6ggQfzHwvOVbOgzX/Mg3l9ZFbYBB+gTpqPWcdU/gLemG/VfdbcFOviYjCJ1/S5psurAN3N2Gn1m1Xn9E+bOuXmz7dUANs9A8+28sF1g4bikeAriviJuEUlTgD3rABeESYKh7cUSqkgAV+UuLzUFmVFPQzUh7WVdpa/T/u6PjKVxyStr7t7RgVwU2fscN+lQ+Ki38T3yTAbp4D7wp8HUv7p0qiRixaDHG/QB942x0Uq8wDGDzxhuOGH1Z/F9yZNn4+282FaP0/ohnXHchtm5TMv/waIE/Hm1fuh7dAG8Ggw0VhQG7fnsLGM0urfACeD2CCWmG/lLtdNssHvTzIN+vbraw5ACUwYm9Ees8KV3H2ySHHInTIoM58B8LLCUe70pV8wN5NfvnSCTJf8OQoCToWG8pcXZOPFWRTB3JJ0a7moSN5Y9Uum79+/K7u778oWL5xSlspsK1QTkvapACZvlAPkjYKBDf02EN83T9XySE1/z/5vuU7GbqXlJdo8nZwKAMvVkouoM7IVyl+ekYssX9cxAkC7oGHgjB2neOPKzsS/XScrnpEnwUXhvHjPt4eJC57gn30h82acogDlZB8KYG5x2hDtUOa4TOV1cnZWDk+Py6+fP5d//Jc/lX/6l38pp8JjZbTm07+XqvbdE8DuGXaDSyiAUSCtWlGC7IcczMlCFEpBy9i3IMw0Eb1wY6PkwRZSWn9UN+rocvRjUB1reZSjH1xNXyedykuAHvSzLuR8aHqpjq6VMh3Tm3KqAlieDiMF/YKyGLc8O77dmV+kB8bumjbjR17RVlET6qQ/1sYm+QTMm6eeAu1+lW73l5bbdrv8Vn0yvF3vN7gLbTovBklhk5uJNmyND66D5rpnlL5LGps+AbymMaqxdLOKf78UbMXhJLBvw8v0AuZB5qirOmfg5rQt8wJ7MN5f0hyNH+OZ/ZfYvw0FLFcmX5xdOB3jAKWwFapKSzm89IJC1Ty76sA8lEpnxjs3zzGPkzc45FzPvhL4wE+y90R69iaZ63Jfknw4eMCLQYThR9pNpcVmbsWfz6vxneO4aTLGP58PoI55Apj5n7lifX1NdTxxHZijgFQAkzbbjnkJXPtcWU1dTSeup74sG+ubrhf4g6vXCfZfZQOeA1UP8mqv+cz1/uSa5hVayLw09Rf/fcXnDq4u2NVj4Sk3KoeTvsrICuBb1fdGzyiEQyksf+XHd9aZz1inmebckyb6H+XLjL0afO5CjfsGb/AK4eHz7vPCvP3nnwFelvqLwfQ+8jzz3hMUwLCUyVY2SPIbDGT90yKEArjcyL5ZKaOVdSuBdzZ3y4ftD2VrfaeM+msKU1xx0Qh1Wbkol2Un8o7rn8WULmuxub0oR6f7ZW//i5XAJ2dcAX2mRVB5DFbL+taojNaHZXXY96ngG600LHp7+/v+FujhwcGYMYaZhHnwm8SKh1IxFMAhDCEPcvWUN4CEjRcvxfHVFcZuigJYdiiBUzFIOHk3QqCZ1rHkYKLNhFyosy2wcbUHcLud7rTZVFAcFnTndD9Eu7Yh2jd9+cWQ26QCGMUvDMeNhMJQAPtN24kTwKRS6lQAi+4wWSiA4+0+aBkGOlJs0Bv6q13ktpE/tPV1xBi7Iw12Cp0Av1mndv8dh3fsNowFDhcovMRoOe/KiMoz6sW+oGmhfMcKYPUtMYFW+Mr2xgPfTfEJ4KoAJl9BCqQYsDC+1QFeNnpMnIP6mACnVeHY3sCt7YBwhxuGGqYVZSfhKH9R+F5w7fOVGDiUwjehFI5roNl4iDISjzhlLfrWfp6MZyizYfLFIsq+0fO16u8roFXFI5V/ttwr/c2N8vXwwGkZH/7e7+6O36KUh2kFU8ymANc9owCGxu57qgfxYI6hI+7tbdKmUMDp4TNfH310dOSTwiCO0jjaFQEDXINRH2i+ODo6dDwYewSF9+/eWXlMWZdKd8IJYNHwt1//Wo6PTsolbz2qLt64qjQHnL9ony0zDeYtwDHzTYbnPDAVXFC0zSKQ0efh9yNCtht9+CmQ7fR4YPzVeeCREHX52YE5LNbGp8AbLV8WHj6eFp+rZkGMv/vbfV7fmBXWrKkCr7fhzHrOUgDnvMRzN+83BfAkUAqG/Pw9M5WLOyGVMYDDsCuPFC+W8RIdyl+ugUb5GwpglL/kHLxX4Am+4sq0rl+abu31A57IucNgqfwoqRr8ZPuFT9LcXitP8UGvXgHcLef1QXuzErpn30waNnb0o+hP2UYNPWnHTPut4W77NjAtbJ5yZWr8Ofk3QBzGwOz6tmn7WGj3ffBq5ivmM1Z9gHKiLMKNGeNKRuKBT/Nykw/yOaeArQCWfMHL4rgttyte8N+aRxR/VfNDyHtRZpZquQGcHDdwwkZZgJs0GCBldWjEywLMEakMwCA3cYrMfUmGdL76eWe7/PLhl/JOcsM6L6ZWHGoVDeTZXjPYaEdJixKAvNmsx0Y+oM9ygjYrgULQ6asJNy89sLEfeJI3J9wvlQ7Zjrzp4+CIogOlL8pf5Ca7Rcum3tE2YYdfux2Ri6h3G4gfDvb560lp4Yny1zKncAS3iBN5xt5K007ghRwNTnwzE5sXo6mfXxiXfSS57p//9S/lv//j/yh//o//KDfkMRxJruQFf9FGawIngA2y6cKhBI7nUMqqPykNihLKhrZ8RxRFCWW5H7D/IHygEUoa39zluUN5Ox92HVRX5Yyim/zxi9bEJp7qlTTVH5DzDnRtu9uQ81gCCpOaY6RRpVyS3LHTILf9HGE8biM+8cIvenr1wxbetvUc/bOmlR15xnqG4U8Bjt9A8zxvjnoIjPtRB9If27hWt+1O2fizZLdzatPzDe7CLLrPBuK30ih9sFyyaQ9OjWpO4XvAnPy91vx6hUJWYwkl8O2qei7PGo98p5uxQnrwYDy2FcAoZRmbcVVzvODAnhBu5giUncx97BeixCQe49mHKuRPOHtHzNfkxbhmbmUOY26ibCtzhRcvwnA6mHjev/WeFtdRX3pOYu5jP8kvhcifNYiyYt84rnG2Alh5kBagfPaTUNgCpI0DCIyg2DtmfuQgBnMNim3K9wtAKpfDCCf128asP8BgIDyPT4wj4DGsRfBcZfnKasWjx0MXFOAb6xvGG6A+xIde0NkyieYS032Zz6fEWGEPj7UGXKA18wWzHuGssVeqa+82lLoipBW/y6w9rFvnKku495Qnyt8e4XIrQ89ncWMHa5aLMu0ASo61JnDIOXI2EC/ivsEbvDZ4+Lz7vMC88zPDy1J/MZjeR55n3ns2BTCQiMJ8ifUdh3IN7pJPAYuh7g3KqL9R3m99KO+3fym7G7tlbbhelrmnWXN9CgNAMMlRPkWGAlgMwIoEnt5VOTreL1/2Psk+KIcyl9dc4SGmYNQvow2Vsz4s/dGgrGhRhcmAUT84OCifPn0q+3t7FpRYiCiPxdxvd6rotgI4lEMSTlAAC0E2gFD6hsAZbvzBm3XLzInyijyDecAP4QE/3Nhjwcp21LcSdiq02yDd/LYH8LQ480FxvMAuEjfaNTENUH1gHqqvf1Uuud1VAMsteocCGOEUgVdxxfURNj4BjKAkP+jOhuBwwDeiqzLeNA5FoyzTmyug3S5RePgr3G3RonmmTdrbTYm1TvgD/BJmd8cGUthIv9seGwq1nWXoRzBO0J/6XV9BA2ihfK3gReHLFVvVrbrxTTsYL9L5e8Cy5Ri3SrYlJdq46OqnBx4T5/CHrjLQXAyXBXAYs5bb4ZW5gmkljU9EXMdJ3yuNJRS+/g5wKoV54w8GbtxnRG+Rg6Lj7W1oAM3VVjD/og1XXIfyN66AvlU9r1TnC7XNpWhwO9IY3dwoe4cHFrZhWDnlu/v+nU8AI4hzfQ4MM29gcoKfK3EoB+YVBpUxjdIX5pm0796/L581xnkTnzFNmr/5wx/KvuJZsBdupBmq7Hjrm82VJSt7N4TL508fXRZ0OTk+9tv8Xz5/Ut3Vb8VMn8kPBv/zbx/L2clZuRDDDnPcVQAbaPhHQgrfbUihfSqM+8ViZbrfRKIXgQk6PQBi7DX997Hw2PIbiLnk9wTtue77AXNY/XuG8l+mDj83PG4sLT5XzYJJ/mk6zOsP88KaNVUAn1EfqWsqf7Pe4XdtfHJewq+bf/BLi8FkWsbG3blmAscK0zZEExalRbqpQ6735h/GvEPjP2keBpSSpVI/ysWQf/jpWbwF9czc4ZduFZfPSqAAXlodiQOEbxoqFEWOwh1ZnKEcXQUwG1A+wVvBdVEUlwBDqOcoLUyQkzjB71vxWw38hxOTn8JJ16YLZAT/Nm2nQ1BierzERb+VLgn35xvQTZfl/V4AXjfHHZBjxW3eGjfN5iLxK00rT9Wm0V16PS/Ma7du2H3KlWl53d8vCG/G2TRIRdJTIOgdAE4xX4Vf0y6Uw5gLIAnjKF+4YEgip3MNNCd0Q+mLnL3kDXhkOyt9ZZMGN2HIjZRHuPOu1cEPOSPdaYMfT9hWFFc3NEJGQGZlMx+Tp7MU6P7DCWDkDzbaP3z4UN5/eF92JJMMV1ej7A4tLUtURSlA3swl55ecKo6TxcgflE1Kys+2Ig3zGn3btvwST387GKWrlRsoYEnHnK25S3QYCEdfqy1ZC4UCChQUH1aAKyNwDfoEXcgXSHoxl1JvFNbd8cYz8iVKZ8uScl9AJ/AmH/3jRq5HxsVGPhsr32Vz2gzc8lRy9J9oG0rbl4z2P//0p/L/+r//P+WvX76UpaHmfNEY+ZLZ2fsOFWfo4plcz+FWPVQmuHD6l2umlyQPQrMTyXDYiQc4rQ5EI8XztbHCM/Nxv5VbFPC+Bd9A9TqjMONKXLmi7aKv4TYtZSfwnG3ahpDPmbfquodb/i5dNHVf5VlpWY9Yz1xgnQMjHu7I23jgrn3Q852c5JH9CHej/BWdcCpf8sIE/k7NT7XTrbzUtx4Dpsk90I6TNEm/7n5MQvblhGl0foMGFmmHSSD+3TSm8rLaRGOAcZlKYK6BXlpbKz3ZmnTKreYcnwTWOCOuv8ctg838NuBTYCiA1VWZK+Il/74PLFAKcwf8qP1QNFKs0jJn8jLLyUkoR5mnmK9TUew5x/F4KUb9XvML8QH2Cxl73ndSmZ6XFM644ODBuuZ2+hGHB4jHKGRN4vYA1hv8LihfdQMP7ydrXmKtIC2nfumvrEfsZ7GP5Sv3WSNEf/BjTwolLvhSV8rz9dXkJ3xQ7NL/qTc0oYwYEyKl8mG+9elh0YT6gAt7XKxLsc9H84QM4rlVDTae20X3CIt2JV/mcObkvEECmt+oDNZlFMDX3B6o/Lna+frsvPTOL33d89X5qb/5q8qXJdFFGVlRHJ9oEO08PmNOobRx/wuUxsDcNB+I3U7xBm/weuDh8+7zgnmznxhelvqLwfQ+8jzz3pMVwOGaRNLPt034rbjyvAZ6ufTLaHW9vNv4UP6w+zc+Cbwx3LACmIXWwoEWIRRKFio0/6egiAL4umhhswL4shwe7/n07/7BVyuB+Qbw9c2lGPeVMlwXg7+xVoZrnAIemClBGELx89lXQO+b4U9mOk6cogBmMb0tAwtFKPZYsFMBzJuS1IUrMJRGdNGybyUk+bCehl2FTttVKeb6EBb++FVKUTX7zYN2G6Sb3/YAnhZnPiiOF9hF4tKm1Q5LQD2CYTD+KjPKFeMgG3kC/ELpGLaVvbJRxuO+uqp+NR3XhpMnbwPDmFnANyMVdIXRgs4UF/QOASWf6Sq4g/7yU9pum9CfFGSDy24ip1+6OzahIZDih+gloB3ljtO9CLWBP3SgzldifFAEk9ZvEXNiRfH5hgkKYK4vtEKYMBmujjZNla/zbwEl2xiFCHV9ZCfO4U/ZonkVwnGbgZObMYa/8ZOhz8OgkoaTMQjufCOPE8Bclcg10LxBzjVnMKgoh4MpU1vXsqA57cMYAh/TAeGdulUFMFd0XatuCOp8A/hC5WJuBqtlgNJ1b88MPLU40Njc3t32iV3aj+t4YHZR6DJ2YaL9TWgZgKubYX5hlA8PD8qO0h4fxRuWbKrAsJOWNzvdPpoLUlDwW59its9VP8rgCmjqySYEjDNpP7x7Vz5/+QyHrOreWuF7qfR7n7+Ws+OT8RXQdPhoGvpjbQ/5PRbcr03jgNyonAlReDX3A9FjJLwMLDZH3YWgbWxcPAUeW34DMZf8nqCZ674nMIfFX8Jz4PEydfk54XFjKcfwY8dhjr/F2zn7RLtvzOonzZoqMPPT4IkCuF1nNk+681GGt/P32r4gTOKVdZ2ECRwrdDdjF6krMC0edch6NQpgTNYf027DhiaLAKVkqdQvyx3bld/KTSryRwFsVSyKYHiolaEixClgm8rVgR48TiiA66Y6uML/yCTAE7kqxj1MrLthgpyKozY2V9ZSAMMTQBfi55WcTZ+GD4g6zKJ74489PU7m9RzQ9Nl55b0+sPLiHpgcnw1NG5o0MM3vOWFWfwC6YYxn+l53XCdMy2te/gGEM0Zm13MRmi4CjcwUcliW3cZRo6b6xhPjlZesmXZda9U/lbr+9q/cZItCGBnbSl/NEaRBEUy4TzjJRu5DzlFlXd/Ew2XVKuLOOYYwh8sQH4McgUKCjXWfzOI0U6WdFdXKCJmBm4Z++eUXv4S6ub4h+VVzlHBPOYByQiZjLg1D/vghd/gmJvVTNv9RCqMkJgxcLL8RV/MMYNlf/gD+gduV5RYrlLO/Kw57Gcg7KFahBTIVClbkn1SAkAd0BFfoNg0S1/GagGxZ8WMNRPls2Z668UxcZUntiYPMZjlPtKZ9Yt8FJUjIz7xEDD5x61ezt+B+o+fPh4fl//v/+6fy3/7H/12+HEs+5FSg0nH1c8zuMsQVjGdxPWNbLpebvQZkPq5ltdLk4tKyITSjLPwITwO+yKHeo1A5rovog43yF38M9fQaTRzXueKRzSAT/X825NoKXfNFdvoPfk6vXLl5DsBN31OgEMHCLQrIhv7Z58jT/ImeXbrCyV8OnhwGOAy34sWYI3+ea/nCvVK0ZQJyjD8EyG8azPNP+hmXVh/tpmHeaPuYNm8wE2bRfDYQv0mTLvJxz4Ln0TjuaSwVzTMogJfX18vtcFQ4h3rFRN1fjZP76kecGnYvdJuiuOTUKXMvOuI4scv8yssxUdit58vV1WXflkC/ZE+Vb9+iROXTXR638uMAw9ramvs5eZCfx4dSZb2ZO5l7ULzG1dJaNzQvRb/p+SDA1tZ2pNGvx6ds1iP2t71e6Dn2lSId8xrzKy/j8Pky5hfvZcpkGeTOvAQepOVq5zPZqQBG6bo2WrPCmD3ROMWr+UvuY9WR9Y/xTTW8r6U0VnarPsTDH+XxhmhPWtYM1kN4VoDyPbbl8n44c2mdKwBol8p26scwvxFO7H2j/BWC3guPa57F/1rhqzWNdlI8LUhW/i4pTz7R4PnDc5Szj2eZXHtzrUiY5NmmQaR/gzd4jfDwefd5wTzkTwwvS/3FYHofeZ55b3k02vi/qvuBAFKx6AF3kNQz0z3gPgZTrNldLJyEDAkgy/2yPtooa8M1LWKrrAmOhwIsBYTIn8URo2eXIT8tdKwgVxKWLi5O/WaVrzm64Q0lLTgK86ndgQQcLfgw7zCLV1qQTs9PvZhyRWwuav6RYfGDYbAiWAITQgllUjeKdvECFsGaRIsfGIpRx18++NmGASIdf5lwbKWfCWO/RaDLxLafu2GLwwPSCdXE1opVtUPWpRFsxACCi0xY5K++EF42UIg4hMHk+XQwgofiwWxw6pertGBkgKA/ZfhRUBkJme4ERpRm01B2xS3bILNwntj+i2f7t90d26Hulwh40T9dvMLpO/qRM4RWh+k3mVj4Kfq+y1XaFCo5KYvACVOajGAKNsSL+JMmId1jH5MimLege6Wr/WEGwV9Y0HYqAyGbccKb6wRBNp7j5QvSAOTBRkVcIZbCIkAZztrZKg14U3/GEYxxT+NYYxsBXRX1t2FuZK4V70plcEnNhQY+zD/fd4Ip91uOYmK5bgeGOPHETX8gDmEoe2G0iQ9DDYMPcw+ef/ybv/EmDdf+7L57Z1z/9//j/3BexPu7v/87f1vqb//ub8vW9pb9d3Z2fPqXa9t4/sMf/uBvyWyqrA+//FJGiv+HD7/4mQ0KykcoODo88huQJpdJnrOeQM9j9yOAtBPp3aZz4IGFRf5PwfBloBkD99BjCtw3T94X3h5/XYJPhr1OeJk60AvjrwvPgc/voV1+v/DwMdyAeozbdvH2zb7Q7hOz+seEfydKe5po5ozpdZksK9b2RWASr6zrJCziN1n+3fgJ98WjmtOnx4w7O+9Z4BTKlPJYdxOyfNsqExvaEcc0JC5yAS/eicfgUxMhJ8g410hvdKMQWeJdzA/JTZ71LyGiwd9UXqnC2Em6cDRGfrR/pm3CA0gbuGcmk9D4Y0+P85yQuMzD6TVCt15tk83R+MlNV1O7TfrX+FP8ugZA9kj3Y+C+tOPwiqftamal7frPLgP/WWEVarHTIDZmiTDdtMtNNzah8Tzpx/O4mjzJf5yuPlvesGEYtzewQ6Gaii4aN/yrfKJf0uB2nrXMCBPwLG+P41pmvAir/Jw3is3rUKzKWHlA3pKzkICRl5BB2C9gA5+TpZzCQjahkFCSBn6YOEmlPGWTl5WmcluxjJty5M/LNpQPXvQ10gTdqb8yBmc/hQIDRSayU+ZPGPJ0fxAnfTk1hhIBvFIJjJIiauzsTEfXDbz5ETR0R1ZXPaCxgqg/ceK077WVL8hfrgv4Q0PCwVl0tVJF8zVyIvO4X463H4pf8Aq5FLzkMm1dCRnahTqfnJ+WXz9+LL99+VLORR9O21qVg4yZ7eo2bNWKfxqYcPDGSf1FkxXJjL4KW+02Urstc0J6bVSG6xt+iZlwPtMUnzESRqLdjXD0t0uFr5XN1Ec4580U47XJRmEqCwNe1B2D3J/+7Ff45XDRYuy3HHE5ERlxcl9MWeOPjO68Ir6IqLhBA+MDPRQHN6tTlF3D9Uz9bVbYyyBT8o01WKGRt6MGTZ2GSNXOvzzQ4AzS+Pl+yLHWhq4fz2nayt9pdhvwuev7BrNgGg3nwySF84m+4naSA5vexHzBPEeY9/rkYGzQL2PPlT7OXg7zU1zbzGe+NEocxosqjFv2bOL6+lHZ2Ngso7X1srP7Tm7Z2zvl/fsP3s/58OEXj+Xdd7tle2enbMqPfSAOA6GI3dja8K2QKGcHw4H9t7e3hcOS8uRlwls9b3k8CAnN6Ws+IMD4Oz8703zB1fC8NMOBpRgnDHv2jJnzmF9Vy3LFDTEypGU+Pzw69N4zCutff/trudB8+eXr13JwcFgOZT5//lKOj0/Kl89fx89fv+z5doIvX776CumDg6NyesKhjOtydHhczs65KYLDC+cq41bP7Kpxm925aM6cHVdqM9fxPXjmJ+rBKgLNmYfYT2eew3/I3Dcaitb9srYht2i+sble1w7FF014SWjAXKS6Lmtuv9Gaw6lff/9XthaC0lN9MUJKjR4vSMJy2YZekBabPsBDQssZQK95gzf4fcLD593nhZ99dL0s9ReDb9lHnnQCOMk3Zsz8m6CpXYuP/RT/9kbTv8xqTwx2b1C2R7vlD7t/9DXQm6OtssLJyNsQBoLRDUYUJiBz1nLmxVlRxYBflMOTr+Xr3m8yn8rRyWE5PT+W4MGH9ntlZbDihX5DC/lACxrMOm9H7R/ul48ff/M1HwiRYoGddyxucaUU1yQNBggkwgHctciNvzUrHHh5jYWPZX5VdeeNTPzML8jQYBgz9JVBHhtFwKaeQCgMI8190G0HhKv06YbdabOpQOVgBRaJOwlm3IQzJ3YT4q3SENTM8ClbmD0OwGKHshdmML4PxNvB+MMcYSPIwACiuON6FNqDt9f8th00g77CtaExpcZznBCWTZi6GoIMzxaojKeM/Wo7KCVtE70soPEPn2yTcdtgKw09AQFvDOSLYKuyLNTKQH8MJ5zDTTT6WAiKCJ3LYnhXuB5nOb5LokzHxkKb3Q1kaLQXBohY47d79ZybBJTrPtJ6bgP1IgzanZ+fqR2uROu45oWTvrxteXl55hcsuPIY4Z5NCretxoM3J/irL1zwNncKqyt9MfAIuWpPFMCc1IkroPkO8HK50ti4oM0QvLc2fQU0zCbfT/ny9UvZlN/+/r43LthcgXnmWmZO9rKpwTjyBoRxje/C8NLAb2KsuYLty5cvCrtxml//+tfyv//n/1w+ff7kNy8drjJ2NDfAsLNpAmVOTk/KH//4N74lIF4+uC0He/txBTWnkVWGN0jow2Lq//0v/+pTwOdizKE9/dTXcQnoa85UNPKG9SMge0GCN17mgTuAC8VxLxCd/v9S0O2Pi0KMx6ZfPwTuK/O+8PFcYMDdPE+GvUHC/XRh3p0fJ+fkbwcv13bZn18GnqfejxvLOYYfW3f1Gs+t8+swrf/N6pOz+yprXHUK4sWuwBs7zOR8lOHtPL0xuyBM4pJ1nYRp44LN2za085ldv4AMTzvrBlipYJ6tXV/Cwkw+LwjKh5IoD9pge+ONIHgauVFSKIb9nLfowImvW8kSRbyTTwDLfevv/64KP+doEzwyPFhsQnFK12uy0Yx6AHlazqd64fPHdMp2j3pxhR1ygF80JV94IdJixEtgt+lANsnzT4PGP/CdDpHX88K88u6HpNtTYRZdHgrgMyuvxJX+FCDbHQC/aPeEh9TrqTRYpO7z4nTHObA4PYnXxG1osxh057pp0J6vckw3+IUsBlBylo4P/kQ376v2iaRqX5VJs7EBjeH0E3E5rTr2VypOZfkGL4XHCeHwQ54kPjh4TCpNlgdYVqck+oTalvYNGUPjvaW09TyoMNKRp+ukqrLxz01D797tlt2tHcsyDidz4lMj2ShorfiV7WfyRXEqg7+VqLJ9SlhhYUKuyD5HmbitYJXcwQuy55LXrKBWfGQmZExO/CKX8ZIvL8ySjnqaNnqOU7YVyE95tWnStFeAZRy1A/gBiRv+xp/nq1D2MA1jo2AAH8vimuMxKHKMi8IGkoF55gVe5CZo5s9oVXoRnzqwZ/Db3tfy3//pH8s//vnP5VB19ilCaKE0/iyACowTwPQejJ6Vh/eTFIdey6ndVdFla0dthNJ3lZsjNKvLn5O8xrOuOeAXeVEXymnypQ+Rd6wxSuwyWnGxFZYAVknXWQBt22Mr2kt5UTHqIfrqwX06cnLJDndZ4CM64Rdt1fhbNlU8x8dPaf1HGvVF4izjTV4qh/HhmzJ4Vl6Ui1tFKw8H1v5BLm3QE94d32mQ/avdz9ruBGgwEUdtaXtKXCDHdkLU9w1mwSw6zgbit9qjGkPmlWNO9i37W8NBWVrfKGU0Krca60VjsIeRG6NJwgbF5armhJgLNf/LD6UpcwR7NR7P6oRch4wC9vwsvq3LHMe8xAsv7OUw7zDXsY/Ffg57XNSTvV7yYU4BmIfJj1PD9FnyZd/IV8OfcPX0yErW9+/fl+PDw7K5sanxJzw113rtUSr6W+LHPMbYA5g/mA/7qg8v6RCG2d878AEDPv3m/W6lj+8cU1acdvZtDjIceAA3+3HCVrhSn9PToEm03a1fQAL3gdYdTvu6riqfU7zsqUIT5mTmWG7789yg5+RXoQ/rpF+mEn/LmKPeUdeL4HVVlxvhucScL7ryjd9lzRXx3d8Ln/q18hdb+foaec0ZnBg2nVpzAs882hbkfNoeqffzGcRup3iDN3g98PB593mB8fYzw8tSfzGY3keeZ9572hXQWlwTxpN42lpZ4k/RPYejbBNjfbtcVm7jGugPW38of3j/t74Kur8sRkBhpGBRjJz0xAol28KZFrPbJS0ky1pweufl6PRr2dv/VL7uf/Q3gPkmMApgdHPLq72yub1RNne2S1+Mx3KfxfGy7B/GFdAoglmYWeQscIjJWBVDwDcdhmIg+v0QHFPg6SqAV+SHApgTwP4WMPnIn8ZKZpUFDZsF1M8yAP6NAjgEjAybB9124KnbeBlnMYaXOmnBvXeRnQLClzbhjd4EaJVKXsr3G2hQTW2YVz+Pr4JWiOORjh/lhRIUZgtFHspAKIICmKtQgqEP2mNDLgy0FjknzLIiEZbCuYVP2dkG0eb0NeXhfJVOcQG7FW53x5ZDRn2QWFUBHG/PhgK4LeA6TDSITVOeVK6YK8eT4QpoBE+Uv7yFh1KTOGmiZWRa7Zih8qxt1mo7x0vTQNZlOoBfbDSEIlUCvBhD3Jymh3Hmu7gwhlYGX/Fd4HpNNH8q2+waRNc/byD727/QgTcLbcTYy0YB7Ku6RGe2TvmSy5n6y6XG9IrGJwpg6MaGBd9b2dja9BXQAG/THx0flXe77xTGNc5KozyhLfgQH/rxFidKYxS8fOebN8rX1tbL3t7X8nd/97fl69evpifxDo8OfC0O9KPeUO3i8tyM/9HRocu0wlt9b1Px9r7ueYMHWrHRdCOG+N/+/Jfy8dffyumxhA2lR0jGxoAb44PGp689ZqHNXpDwpgAOiPH4uHnrvjLvCx/PBQbczfNk2Bsk3E+Xxeg2fy57CmhdqPZLQFOtx42Hx0MW/PR6P24sN+vY44D1PPineTCr/z3MHxwbPNv1xR1mcj7KOO38vBE9o9wuTMbLuk7CtDExTwEMzCs/w9LOugHBy0Qdg8fLtgsz+bwgKG9Korx8sQvIeiUvpRjxiz90EA/F65sogK34tY3cAFcefcJ8pYBTGFqc8fH67TWVeqjsVPwmhAJYOLl8xRODWFESyF/pyCevgO4qgMmb56TFEgyrIOnZhcYfe3oc42HznDCvvPthWt9+SQCfWbgkrtMUwG2gby9Sr3F+1X4sLEK7++JMUwID9+dNuHrrmCZ3Ifrw02Bij0ADqcFL/lm0vNKZClPHYxx5nIYSOPlh7xKI9lz5nFc8k2aZZxn4c14a6VsJzLXRKILr6SU9t2U9pyMP8mz5hSwb9feGeH1GJkiakQ6ZTyNe+MZL5Jz+3dnaLtubm2XYH1gGSRkTw6SUcgv21VVVLJM3cpXqGvJXzFUoNPCnr+GXkHTEH6UDVxj72mg23oUXCgLL0bI5QWc8lAYD3j6dXIFnIMtMXLtrVciK4Bk4Ujany1Lxi4yDnf0GKpGHXwyGVprLUVhYyWtZWXhgy6C8iZd9JR8rDfO/936UpxUkinsiGfTfPn4s/+Of/1T+5T/+vZygjBDNkSlR3rIu1NmbB9vgYIURdSEezwrmxevNnZ2ypnZC/kRpjPKXl7hjzVEkcFCfifwqKB9kfvINI7eCqTI2ZYVc3ErTAteruqdD08ZA0p8+7X4Eji5ZgOV5LJ5xek7CqJ/htnGbVBsZVcGRq/KSg7BUAKOswVYD274Rjb3GVdnWCh3XLuKMcRnbCXp2IV3/BrI/JrTdbUheIMNzzpsVH2jqGGC6vMFMmEfL6UD8Jk37ibygdswfGpN6YIz2NM56a2tWAN/0++Wa/RSNNw4EcDjgmgw0PzMOUZj6JRiltWLzIr5tix/jc1l+uHmJBYUp/QwFKfMP+70oO81PKl/iratc5tG45rlf50nmPJSsl5qX+BTahV/aQenMdc+Rb897kZywZS5ljuUGONfr8sqHhfLKdXC5OL9w/dkHpQwARTLzHWmxWZsODw6cByPJ/VlpSMvJ5/iOMMre2G9jD4tPkVlxzXd2FZe6cgU0tGDOoX9TN66Phk4ozPFDAcyhDfa6yINyiAdurIXgw/zsvW7ow7PiMLYZd7xQxI0MV6wtwm+JeUXunnjfa8rgxK/y4hQw3wEWwr7uWQTx1dA0IIpgvilOr8ixPAs8T1U3cD8PQux2ijd4g9cDD593nxcesy/9e4KXpf5iML2PPM+892wKYAA008ANxx/p+UFIE2NfvwW8trJe1vob5Y/v/778l3/4P8vqUr/cXhEf5h+hKZgHK37x1UJnBTCbL8ti85cuytHJXvm6/9eyd/C5HB7vWwl8daOF6vZCTMNS2dhaL1s7W2W4PrIC+EoL3N7+vr/nid1WAPfFAAyq8negBY9v/iJ0IhCFABpML5s/iAdadgsiFPs7nAAmLnmlodFS4HUd0q/lnzSMevI8H+60g9J0B3A3zp00ExB1eqigT46Jv5VcsoEQDkPARUjWvww4xveLHCZuEJzzmzkWDGE6oLmYvv7qwNdoIbTCkHDi0wpgSlGaYJlkSFuNBfHWs42VwNG20JeNgKR/007yq+ThTb220JBxXUcyFFCyucZqj5/JR/0zFLwwUyFsm5mRob74pfLXJ2RXQvHL9YWZzvlWA+2AbN9sx8Ax24y8EdSqcEaintzGW85xHaDJ5FgFyIP+zaZGCPdVmL/mG1dcLXPmq9LZYODZDKmFfcXlT+m53suYid5cV6WKqF3FWCLMy0jStuJ3ifaUzZvafJ3kSoluYMYlgG9IEP/89YsZdhhwGNUtlLlikqE9DC3X3/Am5N7evhli6gUDC7OOAhg/Tup+/PjJ39/6+PGj8xqtjXzi/x/+4R/KX//6q+m4u7tb9vf3yrrmBRjh84sztcmShYbNzQ1/R5gNCejKyV++wQLDzgYFdOINft5y/Mu//Ev5j3/9D58ApsHcBswXFUxz5dFWANPvumN2FsR808TNzfeZ4KYm/qL5C59I9CIwf26aDdGnHz5vAfeVeV94jqcA3M3zZNgbtOE5aJMbP88NMadOtuX3hCDN48bC0+F56v24sdysY48D1re6Hs+BeX1v8TBwbPDM+rbtu8rECCOfzCn4vfn4JkzGy7pOwjS+sTtOuuXNK78dhps6ZD2Cr4s6Nhv9hIWZfF4MKM1GdYMXTAVwKiWyztnOxg93VQDfSm4oMr1lrc2VM4dLJG7wn4GnnvQQm9c+vSv8s6bNetzUwWQwc9jetJK/05EnCpCQDcgLviDzJ4/M500B/H0g8ZkHiyiAF4Vp5S2CQxsWpd198Wati/PTqafOqW7036dDe87KsR14yT/Jpcd0hiwXacCBG4lAlHFluU5p7VYCNqptKw0nRgnzyVH54U4FMEpivsXreJI58tQrWICLTxLLDZ/OWFbBKjds2jQVaL75SH2IU5GkSzkPxLDIG1llY21NZt3yR5xSrvJ97X8hQ0iGks2JrpC5VIaiEK2t8EXWSCUw8xTlQ8eQKQi/tozGiS/iAWzYc7qMz9SgtAiFhTIWjPckRAsoaT89Ux7zO4qL8BVA91ZbgCNAPL8IrPIS93yJ1nNpzSDKUf3VBqHsVXuIRiEjh2I45GK1Tz+uqSau6QoxlBdZEZ+S90+Oy18kw/3Tn/9X+fXr13JG/xB9r5WGmP6OKDRyKnoJJnCiHmPFreKtDtROO9uF26cGohWqGuRWXmJmPNENAF+dLGO3Tc0b9OQaTykVKCtwUKxWf4e+2OY1K03bgJzr+ac1L2W/c1o9Oy02puJULQNO4oI8btrJ/jWSlbzZvuSJyXIpR+2IApj+Hf1fhn5pQ3/Vs+MSr9qqacyriXdFUkBYQNoBDe41Yk3QPIfP3XgBY/9K3y7Yt0HDYLq8wUzo0vh+IH6Tpv3UtBv9vBdzm8YUp31vhzIa6zdy+/SvzIrmqZUhZigTp/EHeqbNlFJzRnz7lhsNruiXCuewCPMdtwdw6pW4zCMX6uPEY0+Ibsl8lp8PS0UxYw2lKGhqVrNfv7/ieRTgljjmT8qk15B2f//A6wbK3Dh1u+S5mf1iast8GArgc+HLQQHGLuOaPSrhudqPfSPmHtUn95PYM2PfizUEJTd7TZRBWL4ktL6+5j040lmJrPnQ3zkWnhwkyfmEPSufIl4bWQEc6x3fRb6sp4hPhdON51O3lwjAECI5Nvt/no9V65wrOOXMfHChslAAo+i9Vh05AXx5qvwUL4xwRRmsdcAHolT5/OZvKn8ps+Glp4PXjxbcz4cQfzLNG7zBa4GHz7vPC93x9rPBy1J/MZjeR55n3vvmCmCjyWKAqoErnsuKFoZlXwM9XF0vf3z3d+W//uf/Zxn1N+xPnPhjkYoysON0AEVrceppIV2+LifnB2Xv4DefAN4/3CtHp4diAE6tAF7tL5eN7XV/E2J9a730VrTAapHiewufvnzxSUHebrLQqIWdhXys/LXQqDIVxpVxfoNJlWLjJ5S9dWGTH285WTEpm7zS0GgpbAFWNqZ/DTOl5D8Oc8z7IdsjBf/2IL7TVhWm+0c92ovs9NR3IeoVJvPO072+HlFZmgFTP8D2CWCUv4Tr+Uo/vNm3JuaGK0t4yze+hds3EwJOCMcwPDAhMFGzFMDQmzfYmmeT1cyX2wOmBlsGukd8+mNDQ+Iqmf0A6ocf9Yu6BrXoj40d4ZJalQ+C7IqcjQI40xHHQm9V9HLtN3XlKmj3b6dl49IYqO6RaixMVg8L/9hur2i3uIpQoLD0p9jcRLFiu+LR4FNB+fo6MhlvSshciZnm+meUvSh9YYJDARwbFc1mBMpf2bDooimCMsysGX3a0kz9UMK5BHTGs5hXruriTVBstkqxufoHAfyrxmNsCCz5u7p8i4RyoRmbAycnJ1bynhyfuK+w0QJd2ACB6cUPxvzo6NineLnGOZjwG7n3yx//9o9+mQDY3tmykpfvAWe96YvE29nddhik4u1O+h7MuE8AK3/TU314VXj++m//Xv79z/9ajoVvMLkChYEXtHYbqHz6Q45R+h7utOeB+7lMwr0blEaA+PPzTSB69PqXgelz0v0Q/Xhy3loU7ivzvvDJMYS7eb4zvt5gDM9Bm1kb3U+F2FibbMvvCUGax42Fp8Pz1PtxY7lZsx4HsQ4vgv+8/jcrrO2Psm/yOXD2HC5v1uZZCmDmeoDfwPcuTMNh0i/rOgmZdxu646Sb97SyEtphuKnDuK6sbXUNeqwCOHHLfFya8of/4YRDlp91xZ9YEziznko+sOHbv8vDlgIYJYDimu8UTjjBS2u8mHnlBN4oa2PzOtZg8sZQh9gQdHlmBmOtDpCb+IrTVQC7jJov8ZIWVGMC9w40Ydiz4s2n6eNgXnmvDx4y/7jvJaPfgXt5rArTynsIDsC8ftGG++LNWxdnp1Xvn1PV6L/zYV59s9z2nDVW2CgZMs9El65BjDXLQiqf/D3O6viy0lDhjFtO+1qBJX94WJS8eW0w8cgcuR45HqUjJ4BTCZxXRxMHmw175w0S1MmyVJhwJy4ylimSv495CWP8Vpa80Y/id320ZuUrz45Hac5P845wtwxFvZSfN/qFi/NRvJBJULhGHMtcMk4vcJmqF/LN1dWFN/uR05DjkJU4+cu3Ljn1hkwEHSgTHLGRYZo6aL5UPpbLseVP+S7HvwGeSytdCM+Tv+CGbGj8FM/yv8qBpjxbBofetA/tIX9sZKL47BZycRi+q+nr/sFNiQkDP/I5uzgvn/f2fPL3Xz/9Vr6enpZzhaD89Td5ha2vgFbcSqXwkwvc40pnufmhPLXN1u5uWdveKqsjyamiBSuCFcAKVxLVM7pD5sFakvlCOwB/07S2HfTBVhTToQ05FqLvTUK0bdQ7+ltn/FVE/DK67BxLpMr8+HU+eIKXHIydidIIl5/nOTmzbxozeBi1JXH8KSja1Cb6aV4HjfzrchSmgCiHMg0uvJqgVsA4wph2YYdJPyBxAtr+bTf5TT5PAiFB0zdYBObRcjoQv0nTfmry0ngyP6Z20BjV4C+3g773hG40L2GsANZ86WugFb7kgzqaP/RsHlO5sLeD8pYDInzGD8DP+0OaI/juLcC4RXnKLQzH9QQwOFixKj/v8ygOcyRzF3hiuDGQPsccxTrAfMoczoEADjxwOIUb6JhPCUc5zHyF4hmlL0OReTAUwGee41J569vmDg7L7vZu2dP8tb21bZz5BCF5eBxDL9lxynnkPU9wpM7Ms2trIyulWcfwY05E2cv11L6Bos7LSSf2q1gPGCPMp9SVNYGDFcT1fEGbMJYVx/vcmm/Y+2MNZX6w8lZxfOpXOd2g4FWdbkXfa83FXBXPLXj4o/RlLvDnVWR7xlZ6FRbrtfLJHtEe29PAfaUFd+bBO0D8yTRv8AavBR4+7z4vvK2RPz5M7yPPM+8tj0Yb/1d1PxAmmTaAp/RxmExswFQ//bF4eQESrCyh3BlqcXynRWskf0QwBDsSkT9xWX6iLNYUOGT+Qoi51iKMgiqUVCwWXOlBHMJHfMx+behvQiyvhtDDNdCp1AIxcGFRH2jB5c1Z1mNfFSXbil7lySKJv5W/dsfCaT+ll0VVjeO43tUPwA+c5QoPgcP0k/Ebz4DGNQmOn3bGB5GksfwyziIQMSNxzWJszwPipAFgdsbKX3n6tK8ctBm2nx2vhskB08TJTL73izKOk79+W5n6CFDucQrVyl89p8n+kySgvuEXjIbbpPqHUZ8au8O040ReYdNHHAeG1X5Eij5oqH4hzLkX2B0Ghi76rBXKemYzA0Y0TAi4MGr409+JS5oov5YxBuiHsIXwFTZMFf0eITxO72KLKfNzKHKJR7qx2+0id6V7Gn9rSgwcCl/cbCDgthJY/jCxCPdNmmhb2jPbnq0CUx16wIzK5nQv74OfK825BMdzlX2lNGdiHs+F74UMz5wCJx1M7PHpscsSJTxG6Q88Qxfe6OQtUphY6ruxsW4GGcYYP+oY7qGZ6m0J9VxZjY2ylzCugGbDYWdn21dEw0yj7M10KI0p88OH92VzY8Px+mKk15X/h/eKr7mB7xJTLow+gjrfZUFZzVufPNM2JpDAfchtGqe/oX/6ESPteXCnR9S8Z0K3+9wDkf8DE/0AEHQF7qNgwHMyOVl25MlcwTywODS4/1zwHPX+VrQj1xgHL9M2L9slXq7eAU8ZmznH3o//vL4zKyz9ve4KmufA2ba8YiawB793QelIafMAPCafs66TsKhfQobNijMvrevbrnun7SLpDBpUGOdf8wl5YEk8USgJkrbwR8QNQxylk82zN/PFO/Ftud7Sqt28TAcvppQVg7q+KllsdgcfH0rb4N+zrAZ4brV1oprP2P7Fp2XGtAj+0zbJebAdvtOgCauRvxt87/J+HAiS0153we1xp1/chXltuig8NI+Z8enPM8JmlyH/udWcT4O7Y2cSstyJ8pVk/Nx2tyCyDfkCsBKNaIpLdPYHDHogTsRj3IV/jGzZCkeRgAoB+YpRnVf8kjv+lmkU2W6FIZdmnr7ZqJZBOG7wIB/kU/JMP1LcsucgP/BiP4G6oaRGZkJmwSDPxFXPMcdAw8AhyrdClQ12+aXSF5s8iEf85Dfl9DNyHwoD8gZQ+CLHYJCNkDWRidgPwb3S5yXWULgy70Y+YRq8wpjGuO0XOIJHvMwdSmrLmTUNbvyIH3ErPWseQMi6SHkx9+MgDHo5HnWVI9aCyAcFz8HRUfn106fyce9rOTg9LRfyv1E7xNXPtJPyIg2FGBxQnVGI+1s1KJj67DdIxkPxRN9Q0a4Lhmtryct1s01dVE6lvypimlBf2oBY8AlBw/DPcDLAhnZUavyHO43+yNN1ocCKZ1h1v4J9keqfQNQ7huB2vPrs/qkIbgO1v9sBNwY3SdRP3LeFhOM7KfQlYeDDj9sXRBknWNBGQWkUyb+N3XaRBXmRP7aMXLEnE7G8L2J3Yxzuv+pT000zb/AwSLovDpOUbj81eclWZ/BTdApB7TseHzFGaFe6NspCXuQhMp/jo28ta17lJgeUiKOBxqz8h5rDNtY1v+mZPR5ubcPe3d3x9ft/+OWXsrW5Wd7vvtPzVtlYG5V3u7tOs7Wx4RsauJ4fhe7asJrBml/aWRuul+HqoGxvbHmvjhsJuc2BOR2bPWJe6uFq9PMzrlnmJZzYI4PPPDw8KpeX5+X4+MgnbtlX5rARY+no4NDKYPaNPmsu47pmFLbxqbVTh11ecEjpQM8nToeimMMYuNm3Pjk+ts26wCfSWC/Yp8MwEMkLerImgBMG/FB8c+CJpuGlKKjM5wv78h+qTn2Ne55Hcq+K9+4TpjG4rEmRQ07YfO93SWtUUZk8cxpYmaL9jhcjCWMuJK7yp4wY4Q3kmJ0F424yhrs+b/AGvxd4+Lz7Bj8bfMs+spAC2JP2FDM5tcdT+gRDGE+OLzsYOPt4QYQB5Hu/W5vbZW20oUQITSz8xEumNJcQGf6Vh7/ptQRzjQKL7yScV+UVix4C1JWEHJj8OD24OlgpSyu8dYtgdeOF2wukFlHeqFxVPBZ4eA8YEJiRVPLChMD+93i2X5wGdg2FS9ZJlp9zuUpmfbx82c2TE1fLKcNEBnhmjMaWf5r2M2U7fyet4eMCHwBkW9OnuS+bCFc8OXBTN7FAZjgsIEJr22GgIvERLi5hmJQIRvC//tf/asUvV5r4hKWYD4RLFPQYv4WquIFXoOqcohGi3WpYtkU+A7jDDoFibMZ5RnjaVGYcR2kQSMF5DPKnF9BZ2ABI4Ql/9+eV+J4vCsb8Vi2GeoXyN8JJh1Ae46CWTeEd20KWn2EwETRh6tgcQGl7aQbUgrcYMfp9KH1ph1D+Orz6Iai2DQzhzQ1GYwYFsO24/jnfAIZ5TOHVbUtZ5K8x6m+7GCPRBCWnxiy2KlxGYsD9jaWtzTLkOrT1jTKQGYlZH4oJ59QvZrS+Xja3N70hsb6x7o0Lrm3b3t02bYbDgQ2bCWxowOhCLsZtKLD55gr1vDa9z89PNOaXy+nZietC3Y6OD2mucngkJlrhRfE/fvzVc8bZxanf9OQaaN7ypL8cHh36ymmYbb4Xfnp26rc36ePQg7nDzP7+ga/y4a1pbzIrXL1ANrpw0cEQgjRtlP2K1kx7HpBT9gyD+8IcmIh8P0T+D0z0A8Dd8fL9oCk7INanxaGb/meDp9T/W9GOXGMcvEzbvGyXeLl6BzxlDMd8ugj+8/rOov2KeKyjE9BOWsOI084TN082D8Bj8jnrOglT8+uU34b0vy+8C+N6d+of0dt+Hfp0oF0+vJu/21mVv8ylmFT+AvGiXE2jONyyIl+VAs+F0jeUv2I66uZ8rqthB+cpF+svLvEJ2LNX35qaMqNYwxhv/0Jf8sq8oyT7E1zzMMgj086CCE/zveB7l/djwbwmcXt0+vk0IF67bbvtnOGzzGNgZro5Y34quHrz4t9f//sg8KnjouLW4DibBpEiDb9NWp7k0KiOENxjW+YK+UQ+8YkhZBRkFYUjL8hNuJWwcjtMQ5hwomAY0cirFOnRbbs+E082+WIHWlE3sIn6yOifuc1pKAt566rKUio/lGcht1m5C16Wx9jDQAYL2Y2XXkP+Ve4yQJvfJA55Iq+RBsUu+x2cUPPp46Fkavkxt1r5K8NcmvMpfYZswTHkROwoi2fbxj/CHK5kxlsu6INftAG0lL/SYMY416JSzvWf/SIg+wC/mRYv6Mt1rueS9w4lh33a/1p+/fKpfD48KKfQUfnx3VDkTbeHM4m8AOgUFAvwaUCFW/FZ5XK+/ztASY5CR2Eok+PlbG6ikDyrDCKP2ldbtM8Q07PS17byTzNWtFfbJ82x2QfwGhc0MZ0MUFFuqgGurg4UCwgcWqbuMU2YzEqA0/sTMj45XCHbIcsZG8ULN5boFxm4naMs8mzamme3tYJjXBCfyLU9ZEf71rFhd4BxkAk6RJ9s79Ek4N/1S5jm9waPg4fTkvhNmvZTk1f6xjPjlDFlNz3Ee6qy1LdiHKmdFcacx1Bj/4ZOiPIXJSjja+yntOwjMk8dn51YmXp4cuzPhp2dn5W9/T3fGrd/sF++fv2qufW8HHlf57icWdl64BvhMEeHh1bO2hwdec/nYP+wfP702TfKcdL3YH+/cEKXtIxX+j9zNbhYieu9NOZsvjO86iumqcyG5hhw29jcUvw4BMAcDRnY8+QFFPY9+eYxc8jG+kbh+79bis/3gNkPe7fzznukO7u7mtdHZWtrs+zs7JTRcK1sb++UjY1Nm02VxQlivl/MQRp/joC9NpW3vr5uBTuHF/xdfNHShj1I0ZIb7NjHgtbX7LuqPpz05ZpnTvpenp6U6/PT+O6vnlH2Xl2c2faMoLplW9GGeSOe2xe7mvHaMwNq92jBXZ83eIPfC7ytYW9wH3zLPvKkE8BhGpj0YVloPzVhVAhmjwWdE8CDVRnZHCcUS1jERsuG6WPBjzdgU5iwoHIrYakqu9jYseJKBkXw5dWZ3VYSCwMUwSh/VSDLlBdp3pJCCYwNbdmAsoFRNzMS/C5Gy6LLCOVvmPCnHhGHR9wsVdQNhma8bBEgk2E1lv/5oVrgNdHI5CErmd9pkP41t7EZl/sgiNTRXmGachu/NDBxMGgWDOQVghvtQlsgzMqWH4KjhUfqSBq3+YraSAKxPGjT//Jf/ovyCsafzGDqUPLBNPE2nAUNQ+1NFQ0zi7IxiGXpjvZphalM8raf5ZsIwE53G/zoNOSKe/xTaYtgqWfhjDuEOBkJMpxiQbgLQRBhLwQ9cMDNyZV8dvmKF3Rxxi4F/PkLgEbR3xHEcYeSlr4fxuHeNAiFLa2CX9tAQ8ZK2xCfuDe3mVcNc37hHp8MtiGumF4hTHta8INGYiBRBA9G677WWdJ0WRbD6VPAMmdqzzO154XSH4mZvBQu2KdiMmHU2fhgjP/5L3/2244bYlRRwEIvFLJscFAH3nrk7XaeoQvKXiuusy5ukp6VuquryxrbyttxqQ9Xo6F015PKhwGGaV9WPMrh6jHKoN+N1oayScemgdpKecKEkz9MOEpotZ6v2WEOOZRgwMYNb4S6P9GgAvpAgPqj3NAu+xwx0p4Ntb8L0s687wARHGl+jl2IZOPcXw2YzoaH1fc5oCk7IJ4fRsNuHj8bPLb+34pu0YLx+xLwst3h5eod8JQxXNfwBWBetMfQf7xpq7Rjd2t+buOFO5/m4dsNm3yeXteZ+QmXefFnpYOXoT7B/xAH02qjWsf270T4Pe3J2kmOwb/VTT/bsRE8adioh29iHQ58tJpqLUUBBB+qnHps7MeJ4GkKYPBhbTdesu3O5xqjDWRB2X5DUADfiMt+2P6NtORlb9MkTIYjA0SS6e3QhgifH+f54SXK/JEg22c6RP+7a9zMY9qlAcI9EXciznMZ/c7IO/wXgIk6BIzHyNg8Hdr4jN3KusG/XV7LaDzxF88Jil/TZV4Mf4OefXJUYdfyQwGcyl/+qBkyKeZCsoBfQJYf8xy29xhwyxDHJSsfSQ7VVi6gRd5OE2PauTNPyN9pFMZ8hltYesM/ZSeuEkX2IH9s4lg+VhzicdUnsgxhlrVUH9pkvLYImCMTLJ+pHhjyIB5zJcoFbjzrr/Yt11je9L5Go3BEFiF+KJij3plHyFOBh5XTxqfKmQ4Pmd5Y0Q42wkdh+KaBVp4DNW8zd48VkZK9wMHzObRSuviLfBTJadkjOL04L8eSFf/65XP56+dP5evhQTlCZqQOkttuVCfS0dZObBur9SwTc3GUG8/gIVoNhmWlPygSCH0zFS8HeH1R6uwPblf/BTSt0QHiVmPaQS/RMsdVhCl/+4fptu9diPUx69E2pp/sbmrqmPXUT3gmOKy1Rma8lnG71TgoymmPOBWs/uNn6KdIKp886C/2Ux+LmraMfhTTbrd55kv82h5t9zSY5R/5VOcbPBlm03kWEL9J006d7W1f2THG7Rnu8ViQL+NDVrz4UudIDiAwD7F/4zix/8XeLHbMsYxPzfjqd+wj8WIN+ZMexSd9lBvf8iAGN72x14OiFQUrc6IVrJz6rTcQbnJaeHPThxJ2373zgYR379+XD7/8ovBwM2fF59uoW/HtdL5mfyW+C8w11bvvdj13oIzFj/0y8kNJPNDcHDfaoeRmzEAZrVWsEZfMs5ziZd/txtc++7Sv6IAiGjf28cmJTwyj7D6RfXh05G8e8/z1yxe7v3z56jDfUnd06D2qY8U7l9/F2Xm5uriQX3xeD8Xv5fl5uaZc+V2pHJS/2HYTJn9O/

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-28
Data publikacji:2021-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:513