Gmina Aleksandrów

Ogłoszenia

Artykuły

Przejdź do - Dotacje 35 650,00 zł na założenie działalności gospodarczej

Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych

18 maja 2022

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.764), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy : Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu narkomanii.

Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku i konopi włóknistych dzięki m.in. szybkiej rejestracji, zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia, zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu, umożliwieniu uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

Podmioty chcące uprawiać lub skupować mak oraz konopie włókniste muszą uzyskać wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych prowadzonych przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego je uprawiać lub skupować. Aby uzyskać taki wpis należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Wniosek taki należy złożyć tylko przed rozpoczęciu działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych. Natomiast w kolejnych latach podmiot kontynuujący działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy).

 

Warunki uczestnictwa w mechanizmach: Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste oraz https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak .

Przejdź do - UWAGA rolnicy, zbieracze runa leśnego

UWAGA rolnicy, zbieracze runa leśnego

18 maja 2022

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/ odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z ptzepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), do złozenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraj ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj


REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA


Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl  w zakładce Pliki do pobrania.

Przejdź do - Zaproszenie na XXX SesjęRady Gminy Aleksandrów
Przejdź do - Nabór wniosków do otrzymania skierowania do pomocy żywnościowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: