Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat dot. oszustw związanych z Programem 500+

15 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informuję, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i mozna go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016

12 kwietnia 2016

logo azbest

Informujemy, iż w dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok Nr 10 lub pod numerem telefonu 846875002 w. 43 oraz na stronie: www.azbest.lubelskie.pl

"DAR KRWI - owocem żywej wiary"

5 kwietnia 2016

Logo PCKOddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, zwraca się z prośbą i zachęca mieszkańców Gminy Aleksandrów do oddawania krwi podczas organizowanej otwartej akcji poboru krwi, która odbędzie się dnia

17 kwietnia 2016 r. (niedziela) w godz od 9 do 14 w lokalu Urzędu Gminy Aleksandrów

Duchowym hasłem tegorocznej akcji są słowa krajowego duszpasterza HDK ks. płk. Zenona Surmy "DAR KRWI - owocem zywej wiary"
Dar krwi jest wymownym świadectwem chrześcijańskiej miłości, wyrażającej się w bezinteresownej trosce o życie i zdrowie drugiego człowieka.

Krew może oddawać każdy zdrowy człowiek w wieku 18 - 65 lat, zgłaszając się na akcję z dowodem osobistym.


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, w tym szczególności strażaków OSP o zrozumienie potrzeb osób oczekujących na dar krwi, gdyż oddając krew - przywracamy nadzieję ludziom chorym i cierpiącym.


Z wyrazami szacunku

PREZES
Zarządu Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Biłgoraju

Józef Żybura

Uwaga Rolnicy!

10 marca 2016

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

  1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
  2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
  3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na  odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.


Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

24 lutego 2016

Aleksandrów, dnia 17.02.2016 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2016

Gminny Klub Sportowy „Aleksandria”
w Aleksandrowie
Aleksandrów Drugi 380
23-408 Aleksandrów

I N F O R M A C J A

dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w Gminie Aleksandrów.

 

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zaproszenie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju

23 lutego 2016

KIEROWNIK BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W BIŁGORAJU


zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne które odbędzie się
26.02.2016 r. o godz 1100 w Urzędzie Gminy Aleksandrów

Celem spotkania jest zapoznanie z zasadami przyznawania dopłat bezpośrednich w 2016 r. oraz praktycznych wskazówek dotyczących wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2016 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: