Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - O G Ł O S Z E N I E    Wójta Gminy Aleksandrów  o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz

24 czerwca 2022

 

  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie: Urzędu Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 380, 23-408 Aleksandrów w sali konferencyjnej (I piętro).

 

  Dane dotyczące pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży:

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy

Marka i model pojazdu: Jelcz 004

Pojemność silnika: 11100 cm3

Rok produkcji: 1986

Numer rej.: LBL 98EA

Data pierwszej rejestracji: 02.04.1986 r.

Nr identyfikacyjny (ramy): 12231

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : olej napędowy

Rodzaj napędu: na tylną oś 4x2

Skrzynia biegów: manualna 6+R

Masa własna: 9500 kg

Maksymalna masa całkowita: 15700 kg

Zbiornik wody o pojemności 6000l

Liczba osi: 2

Liczba miejsc siedzących: 4

Stan licznika: 22036 km (stan na dzień 23.06.2022 r.)

Data ważności badania technicznego: 15.03.2023 r.

Data ważności ubezpieczenia OC: 31.12.2022 r.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód, będący przedmiotem sprzedaży

1. Samochód można obejrzeć w budynku remizy OSP w Aleksandrowie I, Aleksandrów 105, 23-408 Aleksandrów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest Justyna Swacha – inspektor ds. gospodarki gruntami i zamówień publicznych, tel. 84 6875002 wew. 44

 

Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł, najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 11:00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Aleksandrów nr 60 9614 0008 2001 0001 3114 0001 w Lubelskim Banku Spółdzielczym z dopiskiem: „Wadium w przetargu na sprzedaż samochodu marki Jelcz”.

2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Aleksandrów.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

        Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 10.000 zł brutto.

 

Przejdź do - Badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.

Badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.

24 czerwca 2022

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadza badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest.

Prosimy wszystkich uczestników projektu o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem  https://www.webankieta.pl/ankieta/769614/azbest-lubelskie.html 

Przejdź do - Informacja dot. prac polowych rolników wykonywanych w porze nocnej
Przejdź do - Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Aleksandrów
Przejdź do - Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Przejdź do - Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych
Przejdź do - Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: