Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2017

28 grudnia 2016 r. Gmina Aleksandrów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostanie 529 kpl instalacji kolektorów słonecznych oraz 93 kotły na biomasę.

Wartość projektu to suma rzędu 7 049 837,58 zł, w tym kwota dofinasowania to około 5,4 mln złotych.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co w konsekwencji prowadzić będzie do podniesienia poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych ( pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2) wpłynie na podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-15
Data publikacji:2017-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5203