Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza

23 lutego 2024

Województwo Lubelskie
-Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).

-Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu

-Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

W przypadku wystąpienia alertu na poziomie I zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu.

 

Czytaj więcej o: Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza

ZAWIADOMIENIE o kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

29 lutego 2024

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469z późn. zm.), zgodnie z art.6 ust.1 i 5a nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych
Przejdź do - Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI
Przejdź do - PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W 2024 ROKU NA TERENIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
Przejdź do - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Aleksandrów o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Aleksandrów Drugi oraz Aleksandrów Trzeci  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Aleksandrów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: