Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Aleksandrów udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Aleksandrów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Aleksandrów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

  • Zmieszane odpady komunalne - są przekazywane do ZZO Korczów Składowisko Odpadów w Korczowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Biłgoraju, ul Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
  • Odpady ulegające biodegradacji - są przekazywane do ZZO Korczów Składowisko Odpadów w Korczowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Biłgoraju, ul Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: