VII Kadencja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja rewizyjna:

Skład: Jerzy Surmacz, Zenon Torba, Stefan Nizio

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.


Komisja Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Rolnych

Skład: Damian Surmacz, Henryk Puźniak, Feliks Kowalczuk, Stanisław Swacha, Janusz Jabłoński, Krzysztof Koszarny

Do zakresu działań komisji należą sprawy: opiniowanie projektu budżetu gminy, udział w tworzeniu i kształtowaniu budżetu gminy, ochrony środowiska,  ładu przestrzennego, rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej gminy, produkcji roślinnej i hodowlanej oraz obsługa rolnictwa.


Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego

Sklad: Jerzy Bielak, Wiesław Koman, Antoni Bielak, Tadeusz Błażyński, Waldemar Surmacz, Józef Nizio.

Do zakresu działań komisji należą sprawy: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pracy placówek oświatowych, upowszechniania kultury oraz kultury  fizycznej, sportu i turystyki, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: