Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

1 czerwca 2020

 

W dniu 1 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane Roman Głowala” z siedzibą w Biłgoraju, ul. Mickiewicza 14,
23-400 Biłgoraj na część 1 przedmiotu zamówienia.

 

Przejdź do - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

30 kwietnia 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku szkoły”, która realizowana jest w ramach projektu „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym” obejmujące:

 

 

Czytaj więcej o: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym
Przejdź do - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

30 października 2019

30 października 2019 r. Gmina Aleksandrów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0029/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość projektu: 1 143 963,26 zł

Wydatki kwalifikowalne 872 879,38 zł , w tym kwota dofinansowania : 741 947,44 zł

 

Czytaj więcej o: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: