Strona główna

Do dnia 29 lutego 2024 r. w pokoju nr 10, przyjmowane są wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

ZAWIADOMIENIE o kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

29 lutego 2024

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469z późn. zm.), zgodnie z art.6 ust.1 i 5a nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych
Powiększ zdjęcie

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza

23 lutego 2024

Województwo Lubelskie
-Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).

-Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu

-Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

W przypadku wystąpienia alertu na poziomie I zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu.

 

Czytaj więcej o: Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony po- wietrza
Powiększ zdjęcie

Białe ferie w bibliotece

20 lutego 2024

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie podczas zimiowego wypoczynku zaprosiła dzieci do udziału w akcji „Ferie w bibliotece. W Krainie Zimy”.

Czytaj więcej o: Białe ferie w bibliotece
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie